2016-05-13|Umieszczone w: |przez: ZetKa

12 maja w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem gali była promocja uczniów szczególnie uzdolnionych, uhonorowanie i nagrodzenie laureatów konkursów przedmiotowych i tematycznych oraz podziękowanie nauczycielom oraz dyrektorom szkół za pracę dydaktyczną  z uczniami.
Nagrody laureatom konkursów wręczała pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty i pan Andrzej Zieliński dyrektor LSCDN.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe otrzymali nasi laureaci: Aleksandra Chwała i Agata Kwiecińska w Konkursie Biologicznym, Matthias Hacker i Wiktoria Mól w Konkursie Języka Angielskiego, Wiktoria Mól, Julia Jastrzębska, Elżbieta Oleszczuk, Mikołaj Bocian, Agata Krzysiak, Natalia Gułaś i Magda Konopa w Konkursie Języka Niemieckiego.
Podziękowania za pracę dydaktyczną i przygotowanie uczniów do konkursów odebrała pani dyrektor naszego gimnazjum oraz nauczyciele.
Wszystkim uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy sukcesów odniesionych w bieżącym roku szkolnym.