Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Harmonogram zajęć

  Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w roku szkolnym 2010/2011 realizuje projekt „Mogę więcej, mogę wszystko”


Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji uczestników projektu "Mogę więcej, mogę wszystko".


Informacja o projekcie "Mogę więcej, mogę wszystko"

Nasza Szkoła rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS. Celem projektu jest organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.