Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Konferencja „5 lat programu eTwinning w Polsce”

18 marca 2010 roku w Warszawie odbyła się konferencja „5 lat programu eTwinning w Polsce”.