Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Bibliografia

 

ŚLADAMI SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ
BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA SPORZĄDZONA PRZEZ  EWĘ PAWŁOWSKĄ-PECKĘ.
 

 

 

1968
 
1. (h): Trafiliście w dziesiątkę. Express Wieczorny 1968 nr 233 z dn. 29 IX s. 3 Aprobata akcji Expressu Wieczornego i Żołnierza Wolności „Szukamy Synów Pułku”.
2. (JAR): 15 [Piętnaście] warszawskich szkół gościć będzie uczestników zlotu synów pułku. Express Wieczorny 1968 nr 233 z dn. 29 IX s.3.
3. (Jar): Zginęli na polu chwały Express Wieczorny 1968 nr 233 z. dn. 29 IX s. 3. Sylwetki Synów Pułku poległych w walce za ojczyznę.
4. (JG): H. Rozmarynowska na spotkaniu synów pułku Express Wieczorny 1968 nr 233 z dn. 29 IX s.3.
5. (JG): Prasa, radio i telewizja na spotkaniu synów pułku Express Wieczorny 1968 nr 233 z dn. 29 IX s. 3.
6. (JG, JAR): Edek z 4 Dywizji Piechoty wziął do niewoli niemieckiego oficera. Synowie pułku odnajdują swych dawnych opiekunów. Losy Andrzejka i innych. Express Wieczorny 1968 nr 233 z dn. 29 IX s. 3. Wojenne dzieje Andrzeja Nusbeka, Wacława Strzemeckiego, Edmunda Kusia.
7. Sołuba Zbigniew: Wojenna epopeja polskich dzieci. Ze spalonych miast i wsi. Express Wieczorny 1968 nr 233 z dn. 29 IX s. 3. Opis inauguracyjnego spotkania Synów Pułku. Wojenne losy dzieci walczących z okupantem.
8. Wesoły „Express” dla synów pułku. Express Wieczorny 1968 nr 233 z dn. 29 IX s. 3. Zbiór rysunkowych żartów nt.: Synów Pułku.

 

1972

 

9. Wojewódzki Michał: Synowie Pułków. Wyd. 2 poszerz. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1972, 469 s., fot. Wzbogacona o archiwalne fotografie książka opiewająca bohaterstwo i losy dzieci polskich w minionej wojnie.

 

 1979

 

10. Najmłodsi żołnierze II wojny światowej, którzy otrzymali odznakę „Syn Pułku”. Wykaz zestawił Witold Stankiewicz. Warszawa: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, Zarząd Województwa Stołecznego – Warszawskiego Środowisko „Synów Pułku” 1979, 69 s. M. in. zawiera wykaz żyjących i zmarłych Synów Pułku z ich danymi personalnymi i aktualnymi adresami.

 

1980

 

11. Czerwiński Józef, Leżeński Cezary: Synami pułku ich nazwano. Gdy płonął ojczysty dom. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1980, 575 s., fot. Noty biograficzne Synów Pułku z fotografiami.

 

1983

 

12. Pełnić służbę... . Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939 – 1945. Pod red. Anny Zawadzkiej i Zofii Zawadzkiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983, 531 s., fot. , il. Zbiór materiałów źródłowych z lat okupacji i Powstania Warszawskiego oraz pamiętnikarskich wspomnień uczestniczek wydarzeń tamtego okresu.

 

1984

 

13. (kuz): Sympozjum „Synów Pułku” w Lublinie. Sztandar Ludu 1984 nr 234 z dn. 01 X s. 3. Posiedzenie Prezydium Krajowej Komisji Synów Pułku w lubelskim GKO, na którym omówiono doświadczenia środowiska w pracy z młodzieżą.

 

1985 

 

14. (k): Najmłodsi żołnierze najmłodszym obywatelom. 10-lecie Środowiska „Synów Pułku”. Kurier Lubelski 1985 nr 209 z dn. 25-27 X s. 8. Geneza powstania środowiska Synów Pułku i stowarzyszenia lubelskiego.
15. Sroga Alojzy: Na drodze stał Kołobrzeg. Wyd. 2 Warszawa: Wydawnictwo  Ministerstwa Obrony Narodowej 1985, 658 s., fot., il. Dokumentalna opowieść o ludziach walczących o Kołobrzeg w czasie II wojny św. wśród których byli też Synowie Pułku – lublinianie: Kazimierz Łęczyński i Stanisław Łęczyński.

 

1986

 

16.  Dęga Czesław: W lesie i na froncie. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej 1986, 351 s., fot. Pamiętnik autora z czasów II wojny św. opisujący historię zgrupowania partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zginęła”, walczącego między innymi na terenach Lubelszczyzny.
17. Kamiński Aleksander: „Zośka” i „Parasol”. Opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich. Wyd. 4 Warszawa: Iskry 1986, 482 s., fot., il. Portret młodzieży walczącej skupionej w organizacji „Szare Szeregi”
18. Ostrzyński Rudolf: Takich prelegentów młodzież oczekuje... . Głos Weterana. Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych Dwumiesięcznik – biuletyn 1986 nr 5 z X s. 4. Streszczenie prelekcji Stanisława Wroczyńskiego mającej miejsce w Zespole Szkół Energetycznych w Lublinie.

 

1987

 

19. Słowo o „Synach Pułku”. Oprac. Stanisław Wroczyński. Lublin: Stowarzyszenie „Synów Pułku” Ziemi Lubelskiej 1987, [6] s. Geneza powstania środowisk Synów Pułku w Polsce. Zawiera też spis szkół, zakładów wychowawczych oraz szczepów i hufców harcerskich noszących imię Synów Pułku.

 

1988

 

20. (k): Imię „Synów Pułku” dla szkoły nr 28. Kurier Lubelski 1988 nr 230 z dn. 25-27 XI s.8. Informacje o Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie i o jej kontaktach z członkami Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej. Opis uroczystości nadania imienia szkole połączonych z otwarciem izby tradycji, przekazaniem Sztandaru oraz odsłonięciem tablicy z brązu.
21. (k): [Spotkanie „Synów Pułku” na Majdanku]. Kurier Lubelski 1988 nr 200 z dn. 13. X s. 1. Uroczysta manifestacja z udziałem uczniów szkół lubelskich na Majdanku przed powstającym z inicjatywy Synów Pułku pomnikiem młodzieży poległej w II wojnie św.
22. (m.): Pamięci „Synów Pułku”. Sztandar Ludu 1988 nr 240 z dn. 13. X s. 4. Uroczystości na Majdanku z okazji 45 rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego.
23. Pydo Jerzy: Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie nadano imię Synów Pułku. Za Wolność i Lud 1988 nr 4 z XI s. 8. Relacja z uroczystości nadania szkole nr 28 w Lublinie imienia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
24. (to): Imię Synów Pułku Ziemi Lubelskiej dla szkoły na Czubach. Sztandar Ludu 1988 nr 277 z dn. 28 XI s. 5. Wyjaśnienie nazwy „syn pułku”. Opis działalności członków Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej i ich kontaktów z młodzieżą szkoły noszącej to imię.
25. Uroczystość nadania imienia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie. Kaseta wideo. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie 1988, 111 min., kolor.
26. Wroczyński Stanisław: Rozmowa „Sztandaru” ze Stanisławem Wroczyńskim o „synach pułku”. Przeprowadzona przez J. Kuźnickiego. Sztandar Ludu 1988 nr 97 z dn. 27 IV s. 1, 2. Historia akcji „Expressu Wieczornego” i „Żołnierza Wolności”: „Szukamy Synów Pułku”. Geneza powstania Środowiska Synów Pułku Ziemi Lubelskiej. Przybliżenie sylwetki jego przewodniczącego - Stanisława Wroczyńskiego.

 

1989

 

27. (k): Odwiedziny na MS „Syn Pułku”. Kurier Lubelski 1989 nr 44 z dn.  2 III s. 4. Artykuł odnotowuje fakt pobytu na statku „Syn Pułku” w Gdyni przewodniczącego Środowiska Synów Pułku Ziemi Lubelskiej Stanisława Wroczyńskiego, matki chrzestnej statku Haliny Rozmarynowskiej oraz delegacji uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 28. Zawiera też dane o statku i opisuje przebieg odwiedzin.
28. (k): Synowie pułku – towarzyszom broni. W sobotę odsłonięcie pomnika. Kurier Lubelski 1989 nr 228 z dn. 23 XI s. 4. Opis, historia powstawania i fotografia pomnika Synów Pułku.

 

1990 

 

29. Getka Bronisław: Pomnik Synów Pułku. Za Wolność i Lud 1990 nr 3 z III s. 11. Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika „Synów Pułku” na Majdanku i poświęcenia Sztandaru Środowiska Synów Pułku.
    30. Statut Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej. Oprac. Stanisław Wroczyński, Stanisław Małecki, Aleksander Rapa. Lublin: Stowarzyszenie „Synów Pułku” Ziemi Lubelskiej VI 1990, 11 s.
   31. Wykaz Związków i Stowarzyszeń kombatanckich. Kombatant. Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Warszawa 1990/1991 nr 12 s. 24. Zarejestrowanie Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w wykazie organizacji kombatanckich o regionalnym zakresie działania pod poz. nr 2.

 

1991

 

32. Dnia żołnierza nikt nie zniósł. Kurier Lubelski 1991 nr 158 z dn. 16-18 VIII s. 1. Udział delegacji Środowiska Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w obchodach rocznicowych.
33. Getka Bronisław: Byli dziećmi i żołnierzami. Dzień. Gazeta Lubelska 1991 nr 73 z dn. 15 IV s. 3. Pobyt delegacji Synów Pułku w Katyniu.
34. Getka Bronisław: Byli dziećmi i żołnierzami. Dziennik Lubelski. Gazeta poranna regionu środkowo-wschodniego 1991 nr 89 z dn. 9 V s. 4. Wręczenie dyplomów ludziom zasłużonym dla lubelskiego Środowiska Synów Pułku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie.
35. Getka Bronisław: W lubelskim środowisku Synów Pułku. Słowo powszechne. 1991 nr 209 z dn. 13 IX s. 1. Kim byli i są Synowie Pułku – rys historyczny oraz opis działalności obecnej Stowarzyszenia.
36. Rocznica Cudu nad Wisłą. Kurier Lubelski 1991 nr 158 z dn. 16-18 VIII s. 1. Udział Pocztu Sztandarowego Środowiska Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w uroczystościach na Placu Litewskim.
37. (rom): Hołd poległym w obronie Lublina. Dziennik Lubelski. Gazeta poranna regionu środkowo-wschodniego 1991nr 181 z dn. 18 IX s. 1, 2. Udział w uroczystościach pod pomnikiem Obrońców Lublina Córek i Synów Pułku z okazji 52 rocznicy walk w obronie miasta.
38. Zasłyszane, zanotowane. Polska Zbrojna 1991 nr 86 z dn. 6 V s. 1. Wręczenie dyplomów zasłużonym członkom Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej z okazji 200 rocznicy Konstytucji 3-go maja i 46 rocznicy zakończenia II wojny św. w Europie.

 

1992

 

39. Getka Bronisław: Jest Dom Żołnierza w Lublinie. Kurier Lubelski 1992 nr 56 z dn. 19 III s. 6. Historia budowy i nazwy obiektu połączona z apelem członków Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej o finansowe wsparcie remontu.
40. Getka Bronisław: Spotkanie „synów pułku”. Dziennik lubelski 1992 nr 137 z dn. 15 VII, s. 4. Nota z uroczystości wręczenia srebrnych odznak i dyplomów członka honorowego 13 Synom Pułku Ziemi Lubelskiej w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie.
41. Getka Bronisław: Spotkanie Synów Pułku. Głos Żołnierza 1992 nr 17 z dn. 2 IX s. 3. Opis przebiegu uroczystości, na których wręczono odznaki zasłużonym członkom Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej oraz lista wyróżnionych.
42. Getka Bronisław: Spotkanie Synów Pułku. Kurier Lubelski 1992 nr 160 z dn. 7 VIII s. 5. Opis uroczystości oraz lista honorowych i wyróżniających się członków Stowarzyszenia, którym przyznano odznaki Synów Pułku i dyplomy na walnym zgromadzeniu w lubelskim Wojewódzkim Sztabie Wojskowym.
43. Kronika wydarzeń wojskowych. Polska Zbrojna. Gazeta codzienna Wojska Polskiego. 1992 nr 147 z dn. 29 VII s. 2. Informacja o spotkaniu członków Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, na którym odbyło się wręczenie dyplomów uznania i odznak organizacyjnych.
44. (staga): Spotkanie „Synów pułku”. Express. Fakty 1992 nr 125 z dn. 1 IX s. 6. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, na którym wręczono odznaki Synów Pułku zasłużonym przedstawicielom instytucji oświatowych, kulturalnych i wojskowych.

 

1993

 

45. Getka Bronisław: Byli dziećmi i żołnierzami. Dziennik lubelski 1993 nr 104 z dn. 31 V s. 8. Opatrzony zdjęciem artykuł przypominający wojenne losy młodzieży walczącej i omawiający działalność obecną Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
46. Rasała Wiesław: Symbole pamięci. 50 lat temu była bitwa pod Lenino. Polska Zbrojna 1993 nr 199 z dn. 12 X s. 1, 5. Relacja z obchodów 50-lecia bitwy pod Lenino w Warszawie.
47. Wykaz związków i stowarzyszeń kombatanckich. Kombatant.  Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Warszawa 1993 nr 3 s. 13. Ujęcie Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w rejestrze związków i stowarzyszeń kombatanckich o regionalnym zasięgu działania pod poz. nr 2.

 

1994

 

48. Getka Bronisław: Przechodniu powiedz Polsce... Kombatancki rajd szlakiem czerwonych maków. Rodzina. Miesięcznik katolicki 1994 nr 9 z IX
 s. 12. Uzupełniona pamiątkowymi fotografiami, relacja z podróży Synów Pułku po Włoszech oraz opis uroczystości na Monte Cassino.
49. Getka Bronisław: Synowie Pułku patronami szkoły. Polska Zbrojna. Gazeta codzienna WP 1994 nr 244 z dn. 16-18 XII s. 12. Relacja z akademii w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie z okazji 6 rocznicy nadania jej imienia.
50. Getka Bronisław: Synowie Pułku patronem szkoły. Dziennik lubelski. Gazeta poranna regionu środkowowschodniego 1994 nr 244 z dn. 19 XII s. 9. Relacja z przebiegu uroczystości w Szkole Podstawowej nr 28 w Lublinie z okazji 6 rocznicy nadania jej imienia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
51. Getka Bronisław: Z Monte Cassino do młodzieży. Głos żołnierza. Pismo warszawskiego i krakowskiego okręgów wojskowych 1994 nr 7 z VII s. 6. Relacja z podróży i opis uroczystości, które odbyły się  na Monte Cassino z udziałem Pocztu Sztandarowego Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
 52. Wykaz związków i stowarzyszeń kombatanckich. Kombatant. Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Warszawa 1994 nr 4 s. 12. Ujęcie Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w rejestrze związków kombatanckich o regionalnym zasięgu działania pod poz. nr 202.

 

1995

 

53. Getka Bronisław: Kultywują pancerniackie tradycje. Rodzina. Miesięcznik katolicki 1995 nr 10 z X s. 11-12. Opis przebiegu uroczystości podczas IV Ogólnopolskiego Zlotu 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego WP w Chełmie.

 

1996

 

54. Getka Bronisław: Byli dziećmi i żołnierzami. Niedziela Lubelska 1996 nr 32 z dn. 11 VIII s. 1, 4. Dzieje organizacji Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej i jej członków podążających tym razem szlakiem 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.
55. Getka Bronisław: Spotkanie „Synów Pułku” Ziemi Lubelskiej. Głos Weterana. Czasopismo Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych 1996 nr 9 z IX s. 22. Działalność i stan liczebny Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
56. Getka Bronisław: Spotkanie Synów Pułku Ziemi Lubelskiej. Polsce wierni. Miesięcznik Związku Kombatantów RP i Byłych więźniów politycznych 1996 nr 6 z VI s. 2. Historia działalności i stan organizacyjny Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
57. Getka Bronisław: „Synowie Pułku” Lubelszczyzny. Polska Zbrojna 1996 nr 70 z dn. 9 IV s. 3. Relacja ze spotkania organizacyjnego członków Stowarzyszenia „Synów Pułku” Ziemi Lubelskiej w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Lublinie.
58. Getka Bronisław: Synowie Pułku szkole w prezencie. Spotkanie najmłodszych żołnierzy II wojny światowej. Kurier Lubelski 1996 nr 115 z dn.  20 V s. 14. Spotkanie członków Stowarzyszenia „Synów Pułku” z uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie noszącej ich imię, która otrzymuje od swego patrona odlanego z brązu orła.
59. HPR: „Synowie Pułków”. Trzydniowy zlot w Szczecinie. Trybuna (Szczecin) 1996 nr 211 z dn. 9 IX s. 2. Przebieg zlotu w Szczecinie, podczas którego 13 członków otrzymało Medale za Zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.
60. [Uroczystości w Gdańsku] Uczniak. Gazetka szkolna. Lublin 1996 z dn. 30 IV s. 1-2. Akademia w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdańsku oraz uroczysta msza w kościele Garnizonowym z okazji rocznicy odsłonięcia pomnika – głazu „Synów Pułku”.
            61. Wykaz związków i stowarzyszeń kombatanckich. Kombatant. Biuletyn Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Warszawa 1996 nr 5 s. 14. Stowarzyszenie „Synów Pułku” Ziemi Lubelskiej figuruje w rejestrze związków i stowarzyszeń kombatanckich o regionalnym zasięgu działania w grupie I pod poz. nr 202 wg danych  z 15. 05. 1996.

 

1997

 

62. Getka Bronisław: Syn Pułku – starszy chorąży sztabowy  w stanie spoczynku Stanisław Wroczyński. Głos Weterana. Czasopismo Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych 1997 nr 1 ze I s. 14. Sylwetka Stanisława Wroczyńskiego – obecnie przewodniczącego Stowarzyszenia „Synów Pułku” Ziemi Lubelskiej.
63. KAR: Bez podziałów politycznych. Dziennik Polski 1997 z dn. IX s. 17. Krajowy Zlot „Synów Pułku” w Krakowie. Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Września Armii „Kraków” na cmentarzu Rakowickim.
64. Związki i stowarzyszenia kombatanckie o regionalnym zasięgu działania. Kalendarz Kombatanta. Warszawa 1997 s. 169. Stowarzyszenie Synów Pułku Ziemi Lubelskiej figuruje w wykazie związków i organizacji kombatanckich pod poz. nr 202.

 

1998

 

65. Dlaczego Synów Pułku Ziemi Lubelskiej? X-lecie Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie. Ku Świętej Rodzinie. Gazeta parafii św. Rodziny w Lublinie – Czuby. 1988 nr 4 z XI s. 10. Historia synów pułku i program obchodów X-lecia nadania szkole imienia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
66. [O patronie szkoły] Luzak. Gazeta uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie 1998 z dn. 26 XI s. 1. Podstawowe dane o Synach Pułku.
67. Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich. IV okręg Lublin. Oprac. i red. Marian Wojtas. Lublin: Stowarzyszenie byłych Żołnierzy Batalionów Chłopskich 1998, 719 s., fot. Bibliogr. s. 722 – 726. Zbiór życiorysów żołnierzy walczących w Lubelskim okręgu Batalionów Chłopskich.
68. Związki i stowarzyszenia kombatanckie o regionalnym zasięgu działania. Kalendarz Kombatanta. Warszawa 1998 s. 169. Ujęcie Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w wykazie związków i organizacji kombatanckich pod poz. nr 202.

 

1999

 

69. Getka Bronisław: Dzieci z karabinami. Głos Weterana. Czasopismo Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych 1999 nr 10 z X s. 18, 19. Wojenna przeszłość walczących dzieci i dzisiejsza ich działalność jako członków Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
70. Lublin. Polska Zbrojna 1999 nr 40 z X s. 8. Rys historyczny oraz omówienie dzisiejszej działalności i stanu liczebnego Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.
         71. Wroczyński Stanisław: Wywiad udzielony uczniom Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie. Taśma magnet. Szkoła Podstawowa nr 28 w Lublinie 1999, 8 min.
72. Związki i stowarzyszenia kombatanckie o regionalnym zasięgu działania. Kalendarz Kombatanta. Warszawa 1999 s. 228. Ujęcie Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w wykazie związków i organizacji kombatanckich pod poz. nr 202.

 

2000

 

73. Związki i stowarzyszenia kombatanckie o regionalnym zasięgu działania. Kalendarz Kombatanta. Warszawa 2000 s. 232. Ujęcie Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w wykazie związków i organizacji kombatanckich pod poz. nr 202.Zobacz całą galerię