Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Historia Szkoły Podstawowej nr 28 Lublinie

 

1920 - Powstaje czteroklasowa Męska Szkoła Powszechna nr 28 mieszcząca się przy ul. Zamojskiej w Lublinie. Jej kierownikiem zostaje Izrael Elwer.
1922/23 - Zmiana typu placówki z czteroklasowej na siedmioklasową.
1925/26 - Nadanie szkole imienia Stanisława Jachowicza.
1933/34 - Przejście na system koedukacyjny. Kierownictwo obejmuje mgr Józef Hopkała.
1937/38 - Przemianowanie szkoły na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia III nr 28 w Lublinie i przeniesienie jej do budynku przy ul. Żmigród.
1940/41 - Zmiana lokalizacji na ul. Dominikańską, gdzie współistnieje ze szkołą nr 12.
1945 - Do tego roku placówka funkcjonuje w Teatrze Lalki i Aktora w Sali Sokoła.
1956 /57 – Szkoła zostaje przeniesiona do budynku III LO im. Unii Lubelskiej przy Placu Wolności 4.
18 IX 1929 - Zatwierdzona zostaje sześcioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna we wsi Rury Wizytkowskie w gminie Konopnica w powiecie lubelskim. Rejon szkolny Rury obejmuje: Rury św. Ducha, Rury Jezuickie, Rury Wizytkowskie, Rury Bonifraterskie, Konstantynówkę.
1934 - Oddanie do użytku budynku szkoły. Placówka posiada sześć izb lekcyjnych, siedem oddziałów, sześciu nauczycieli. Uczęszcza do niej 297 dzieci. Kierownikiem zostaje Zygmunt Hartwig.
1935/36 - Kierownictwo obejmuje Halina Hartwig.
3 VII 1939- Szkoła zostaje przemianowana na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia III w Rurach Wizytkowskich.
1944/45 - Kierownikiem zostaje Władysław Rokicki.
V 1945 - Funkcję kierownika przejmuje Gustaw Hulpowski.
VI 1958 - Utworzenie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie, której kierownikiem zostaje Wacława Harasimiuk.
1971 – 74 - Placówka istnieje jako filia Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Plażowej.
30 X 1974 - Budynek Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Orkana 9 zostaje przekazany Instytutowi Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Lublinie.
1974 – 79 - Szkoła staje się domem noclegowym Instytutu Kształcenia Nauczycieli.
1980 - Reaktywowana zostaje Szkoła Podstawowa nr 28, która mieści się teraz na osiedlu Czuby.
1 IX 1981- Decyzją Prezydenta Miasta Lublina rozpoczyna swą działalność Szkoła Podstawowa nr 28, obejmująca dwa oddziały przedszkolne, trzy izby lekcyjne, stołówkę i świetlicę. Dyrektorem szkoły zostaje mianowana mgr Toedora Osiewicz.
18 XI 1981 - Pierwsze ślubowanie klas rozpoczynających naukę szkolną.
I 1984 - Mianowania zastępcy dyrektora szkoły mgr Heleny Besztak.
II 1984 - Przekazanie szkole nowych pomieszczeń w budynku mieszkalnym przy ul. Radości 11.
1984 – 85 - Do szkoły uczęszcza ponad 700 uczniów, uczących się w 12 salach lekcyjnych.
IX 1984 - Odsłonięcie pomnika ku czci rozstrzelanych w dzielnicy Rury więźniów politycznych Zamku Lubelskiego i Pod Zegarem. Szkoła przejmuje patronat nad obiektem.
IX 1986 - Rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku przy ul. Radości 13. Mianowanie wicedyrektorów szkoły: mgr Ireny Kaczmarek i mgr Henryka Bieńka.
XI 1986 - Otwarcie biblioteki i nowej stołówki.
26 XI 1988 - Uroczystość nadania szkole imienia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej i wręczenia sztandaru. Pierwsze wykonanie  hymnu szkoły.
14 IX 1989 - mianowanie wicedyrektora szkoły mgr Jana Miturskiego.
1990 - Nowymi zastępcami dyrektora zostają mgr Grażyna Bychawska i mgr Maria Noskiewicz.
1991 - Mianowanie wicedyrektora mgr Marii Jaglarz.
1993/94 - Do szkoły uczęszcza największa liczba uczniów: 2671.
VI 1994 - Wybór dyr. Marii Noskiewicz na radną miasta Lublina.
14 X 1994 - Otwarcie nowej sali gimnastycznej.
26 XI 1994 - Ufundowanie nowej tablicy z pełną nazwą szkoły przez Synów Pułku z okazji 5 rocznicy nadania imienia szkole. Zostaje ona wmurowana przy wejściu do budynku.
II 1995 - Otwarcie czytelni w bibliotece szkolnej.
1 IX 1997 - Miejska inauguracja roku szkolnego 1997/98 połączona z otwarciem krytej pływalni.
IX 1997- Rozpoczęcie działalności pracowni komputerowej.
31 III 1998- Dyrektor szkoły mgr Teodora Osiewicz odchodzi na emeryturę.
1 IV 1998 - Nominację na dyrektora szkoły otrzymuje mgr Marek Błaszczak.
1 IV 1999 - Mianowanie wicedyrektora SP 28 mgr Andrzeja Rojewskiego.
1 IX 1999 - Wraz z reformą szkolnictwa w budynku naszej szkoły swoje podwoje otwiera Gimnazjum nr 11. Na stanowisko dyrektora szkoły nr 28 zostaje mianowana mgr Maria Noskiewicz.

 4 IX 2000 - Nominacja na wicedyrektora szkoły mgr Małgorzaty  Sokołowskiej.

 26 XI 2003 - Ufundowanie tablicy pamiątkowej z płaskorzeźbą poświęconą Synom Pułku w holu głównym szkoły z okazji obchodów XV-lecia nadania imienia szkole.
 2002/03 - Szkoła uzyskuje certyfikat Szkoły z klasą.
 1 IX 2004 - Mianowanie wicedyrektorów szkoły: mgr Jolanty Włodarczyk i mgr Elżbiety Stanek.
 2003/04 - Otrzymanie kolejnego certyfikatu Szkoły z klasą „Lego, cogito, ago”.
 2004/05 - Zdobycie certyfikatu „Nauczyciel z klasą”.
 2006/07 - Uzyskanie certyfikatu „Uczeń z klasą”.
 2008/09- Szkoła jako jedna z czterech w Polsce zdobywa wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Tydzień eTwinning – Debiuty 2008”
 7 V 2010 - Uczniowie  naszej szkoły i Gimnazjum nr 11 posadzili Dąb Pamięci. Został on poświęcony zamordowanemu przez NKWD w Charkowie w 1940 roku porucznikowi Adamowi Drzymulskiemu. Porucznik Drzymulski został także uhonorowany kamieniem z pamiątkową tablicą, Druga tablica została poświęcona ofiarom tragedii pod Smoleńskiem 10 kwietnia.
 VIII 2010 - Dyrektor szkoły mgr Maria Noskiewicz odchodzi na emeryturę.
 2009/10 - Zdobycie Europejskiej Odznaki Jakości za realizację projektu eTwinning: "Children in a road traffic".
 1 IX 2010 - Powołanie mgr Marka Błaszczaka na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28.
 2010/11 - Realizacja projektu „Mogę więcej, mogę wszystko” współfinansowanego ze środków Europejskiego FunduszuSpołecznego.
 2012/13 - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego projektu „Radosna szkoła”.
 2012/13 - Otrzymanie certyfikatu „Cyfrowej szkoły”.
 2012/13 - Szkoła uzyskuje Certyfikat 2.0 oraz tytuł Szkoły eksperckiej w ogólnopolskim programie Szkoła z klasą 2.0.

 


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię