Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Przemoc domowa

Negatywne skutki izolacji dotyczą nie tylko dorosłych, ale także dzieci...


Materiały dla dyslektyków klas piątych

Materiały doskonalące pisownię wyrazów


O netykiecie...

Internet to przestrzeń do spotkań z kolegami i koleżankami, którzy często kryją się za awatarami i nickami. Czy zawsze są prawdziwi? Warto przypomnieć więc, że kontakty z nimi powinny odbywać się na zasadach podobnych do tych stosowanych w życiu codziennym.


Jak motywować dziecko do nauki?

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu


Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?

Proponujemy Państwu prezentację dotyczącą podstawowego, a jednocześnie bardzo ważnego tematu jakim jest wspieranie dzieci poprzez zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa.


Jak rozmawiać z dziećmi o koronawirusie

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji


Emocjonalne jedzenie

Współcześnie problem otyłości wśród dzieci i młodzieży staje się coraz większym zagrożeniem w perspektywie zarówno długości, jak i jakości życia człowieka.


Ćwiczenia dla dyslektyków

Propozycja samodzielnej pracy


Materiały edukacyjne

Informacje o koronawirusie


Terapia pedagogiczna

Ćwiczenia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dyslektycy)