Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Literatura dla rodziców

 Wybór literatury z zakresu pedagogiki i psychologii
dostępnej w bibliotece SP 28 – propozycja dla rodziców

 
 1. Anderson J. R.: Uczenie się i pamięć: integracja zagadnień. Warszawa 1998.
 2. Bogucka J., Kościelska M., Radomski D.: Dzieci z porażeniem mózgowym. Seria: One są wśród nas. Warszawa 1997.
 3. Borecka I.: Biblioterapia: teoria i praktyka: poradnik. Warszawa 2001.
 4. Cunningham C.: Dzieci z zespołem Downa: poradnik dla rodziców. Warszawa 1994.
 5. Dambach K. E.: Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk 2003.
 6. Danilewska J.: Agresja u dzieci: szkoła porozumienia. Warszawa 2002.
 7. Friebel V.: Klucz w małe ręce: podróże do krainy fantazji, opowiadania i ćwiczenia wyobraźni. Kielce 2000.
 8. Gałka U., Pęczkowska E.: Dzieci z autyzmem. Seria: One są wśród nas. Warszawa 2007.
 9. Gordon T.: Wychowanie bez porażek w praktyce: jak rozwiązywać konflikty
  z dziećmi. Warszawa 1994.
 10. Hassenmuller H.: W sidłach anoreksji. Wrocław; Warszawa; Kraków 2003.
 11. Herman J. L.: Przemoc: uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk 2002.
 12. Hływa R. A.: Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. Gdańsk 2005.
 13. Hływa R. A.: 311 szlaczków i zygzaczków: ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. Gdańsk 2004.
 14. Hływa R. A.: Zwierzaczki i szlaczki: ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą. Gdańsk 2005.
 15. Kaduson H., Schaefer Ch.: Zabawa w psychoterapii. Gdańsk 2002.
 16. Keyserlingk Linde von: Opowieści dla duszy dziecięcej. Kielce 2000.
 17. Koboski J., Kosmalowa J.: Dzieci z uszkodzonym słuchem. Seria: One są wśród nas. Warszawa 1997.
 18. Kozłowska A.: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka: diagnoza i terapia. Warszawa 2000.
 19. Kuczyńska – Kwapisz: Dzieci niewidome i słabowidzące. Seria: One są wśród nas. Warszawa 1996.
 20. Kwak A., Mościskier A.: Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie. Warszawa 2002.
 21. Kwiatkowska M.: Zwyczajne towarzyszenie zamiast specjalnej troski. Warszawa 2006.
 22. Leary M.: Wywieranie wrażenia na innych: o sztuce autoprezentacji. Seria Psychologii Społecznej. Gdańsk 2003.
 23. Leo S.: Nagle wszystko rozumiem. Kielce 2002.
 24. Lindenberg Ch.: Szkoła bez lęku. Warszawa 1993.
 25. Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera: studium przypadku. Kraków 2000.
 26. Maxwell R.: Dzieci, alkohol, narkotyki: przewodnik dla rodziców. Gdańsk 2002.
 27. Mazur J.: Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość. Warszawa 2002.
 28. Meyer – Glitza E.: Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą: terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci. Kielce 2001.
 29. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym: materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi. Pod red. Mirosławy Partyki. Warszawa 2000.
 30. Molicka M.: Bajki terapeutyczne dla dzieci. Poznań 2001.
 31. Molicka M.: Bajkoterapia: o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań 2002.
 32. Moneta – Malewska Maria: Dla siebie i dla innych. Warszawa 2003.
 33. Oster G. D., Gould P.: Rysunek w psychoterapii. Gdańsk 2002.
 34. Partyka M.: Zdolni, utalentowani, twórczy: poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców. Warszawa 1999.
 35. Piszczek M.: Terapia zabawą. Terapia przez sztukę: wybrane zagadnienia i metody. Warszawa 2002.
 36. Pomagać rodzinie: problemy współczesnej rodziny w ujęciu psychologicznym. Lublin 2003.
 37. Pomoc psychologiczna dziecku z zaburzeniami rozwoju i jego rodzinie. Pod red. Małgorzaty Święcickiej. Warszawa 2001.
 38. Poradnia w Szkole: z doświadczeń Szkolnego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Pod red. Ewy Kozdrowicz. Warszawa 1993.
 39. Praszkier R. Zmieniać nie zmieniając: ekologia problemów rodzinnych. Warszawa 1992.
 40. Puchała E., Sakowska J.: Szkoła dla rodziców i wychowawców. Cz. 2. Warszawa 2003.
 41. Rosenberg M. B.: Porozumienie bez przemocy. O języku serca. Warszawa 2003.
 42. Rudniański J.: Jak się uczyć? Warszawa 1987.
 43. Rumpf J.: Krzyczeć, bić, niszczyć: agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Gdańsk 2003.
 44. Ryś M.: Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa 1998
 45. Sakowska J.: Szkoła dla rodziców i wychowawców. Warszawa 1999.
 46. Sobolewska A.: Cela: odpowiedź na zespół Downa. Warszawa 2002.
 47. Starzomska M.: Anoreksja: trudne pytania. Kraków 2006.
 48. Stein A.: Kiedy dzieci są agresywne: jak możemy je zrozumieć i pomóc? : poradnik dla rodziców i wychowawców. Kielce 2002.
 49. Święcicka M.: Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Seria: One są wśród nas. Warszawa 1997.
 50. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci: prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć: książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. Lublin 1999.
 51. Zabłocki K. J.: Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i terapii. Warszawa 1998.
 52. Zattoni M., Gillini G.: Jak wychować dziecko: poradnik dla rodziców i wychowawców. Kraków 2002.
 
Wybór literatury pięknej
 
 1. Coelho P.: Demon i panna Prym. Warszawa 2002.
 2. Coelho P.: Piąta Góra. Warszawa 1998.
 3. Christie A.: Mężczyzna w brązowym garniturze. [Warszawa] 2003.
 4. Grange J. Ch.: Kamienny krąg. Warszawa 2004.
 5. Grochola K.: Ja wam pokażę. Warszawa 2004.
 6. Grochola K.: Nigdy w życiu. Warszawa 2004.
 7. Grochola K.: Podanie o miłość. Warszawa 2003.
 8. Grochola K.: Serce na temblaku. Warszawa 2002
 9. Waugh E.: Znowu w Brideshead. Warszawa 1998.
 
Literatura popularnonaukowa – wybrane pozycje
 
 1. Davies N.: Europa: rozprawa historyka z historią. Kraków 2003.
 2. Davies N.: Powstanie `44. Kraków 2004.
 3. Dziwisz S.: Świadectwo w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim. Warszawa 2007.
 

 


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię