Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Rekrutacja do świetlicy szkolnej

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-VIII po złożeniu wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów karty zgłoszeniowej w sekretariacie szkoły lub świetlicy.Zobacz całą galerię