Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Plan dnia

shadow

 

RAMOWY PLAN DNIA

DUŻA SZKOŁA

 •  6.15 - 8.00 - Zajęcia zgodne z zainteresowaniami dzieci. Przygotowanie do lekcji.
 •  8.00 - 11.00 -Zajęcia tematyczne wynikające z planu pracy świetlicy; gry stolikowe, zabawy, wyjścia na świeże powietrze przy sprzyjającej pogodzie (między 10.00-11.00),                  
 • 11.00 - 12.00 - Gry i zabawy w sali.
 • 12.00 - 13:30 - Czynności związane z przygotowanie do obiadu, wyjście do stołówki na obiad.
 • 13:30 - 15:00 - Zajęcia autorski w blokach tematycznych (np. plastyczne, taneczne, logopedyczne, teatralne itp.)/ Czytanie bajek, lektur, opowiadań.                                    
 • 15:00 - 15.45 - Pomoc w odrabianiu lekcji.
 • 15.45 - 16.45 - Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, porządkowanie zabawek w sali.

MAŁA SZKOŁA
 • 6.15 - 8.00 - Zajęcia zgodne z zaiteresowaniami dzieci.  Przygotowanie do  lekcji.
 • 8.00 -11.20(12.10) -Zajęcia lekcyjne.
 • 12:00 -13.00 - Czynności związane z przygotowaniem do obiadu, przejści do stołóki na obiad.
 • 13:00 - 13.30 - Słuchanie bajek, lektur, opowiadań, odpoczynek po obiedzie.
 • 13.30 -15.00 - Zajęcia autorski w blokach tematycznych (np. plastyczne, taneczne, logopedyczne, teatralne itp.)
 • 15:00 -15.45 -Pomoc w obrabianiu lekcji.
 • 15.45 -16.45 - Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, porządkowanie zabawek w sali.Zobacz całą galerię