Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Plan pracy

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 28
 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
na rok 2019/2020

Cele  Samorządu Uczniowskiego:
 • Reprezentowanie ogółu uczniów,
 • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania,
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania,
 • Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację,
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania do wykonania:

Wrzesień
 • Wybory  Samorządu Uczniowskiego.
 • Ustalenie planu działań na cały rok.
 • Powołanie Rzecznika Praw Ucznia.
Październik
 • Dzień Edukacji Narodowej – udział w przygotowaniach uroczystości pt. „ Poczta laurkowa” - życzenia dla wszystkich pracowników szkoły (w roli listonoszy członkowie samorządu).
 • Aktualizacja gazetki szkolnej.
Listopad
 • Uporządkowanie pomników patronów szkoły. Zapalenie zniczy (31.10).
 • Pomoc w organizacji obchodów Święta Szkoły.
 • Pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej.
Grudzień / Styczeń
 • Pomoc w organizacji akcji „Mikołajkowe szaleństwo czapkowe” – wspólne zdjęcie wszystkich uczniów szkoły w czapeczkach Mikołaja (6.12), dzień bez pytania – dla uczniów ubranych w czapkę mikołajkową.
 • Przygotowanie Gazetki SU o tematyce świątecznej.
 • Pomoc w akcji „Zima dla zwierzaków” – zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska.
 • Aktualizacja gazetki SU.
Luty
 • Pomoc w organizacji zabawy karnawałowej.
 • Zorganizowanie poczty walentynkowej (wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły ubrani są na czerwono).
 • Światowy Dzień Kota - zbiórka karmy (nie tylko dla kota 17 lutego).
Marzec
 • Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego.
 • Pomoc w organizacji Dnia Św. Patryka (17.03).
Kwiecień/ Maj
 • Obchody Dnia Ziemi (wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły ubrani są na zielono).
 • Festyn Rodzinny - pomoc w zorganizowaniu, przygotowaniu i przeprowadzeniu festynu.
 • Wykonanie gazetki okolicznościowej.
Czerwiec
 • Udział w przygotowaniach Dnia Dziecka – quiz „ Kim oni są?”.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
 • Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.
Cały rok:
 • Zebrania Samorządu Uczniowskiego.
 • Akcja  „ Zbieramy nakrętki”.
 • Zbiórka karmy dla zwierząt.
 • Uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Samorząd Uczniowski i opiekunowie zastrzegają sobie zmiany do planu pracy według bieżących potrzeb.
 Zobacz całą galerię