Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Wyniki konkursu czytelniczego dla uczniów klas VI ze znajomości treści książki Marcina Szczygielskiego pt.: "Arka Czasu"

91 uczniów klas szóstych wzięło udział w konkursie czytelniczym ze znajomości treści książki Marcina Szczygielskiego pt."Arka Czasu".


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OKŁADKĘ KSIĄŻKI SZ. SŁAWIŃSKIEGO "MAŁY POWSTANIEC"

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Pawłowska – Pecka, Anna Jałowińska wyłoniła następujących laureatów konkursu plastycznego na najpiękniejszą okładkę książki Szymona Sławińskiego „Mały Powstaniec” zorganizowanego dla uczniów klas IV w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa i Tygodnia Bibliotek:


Wyniki konkursu czytelniczego dla uczniów klas IV ze znajomości treści książki Szymona Sławińskiego pt.: "Mały Powstaniec"

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Tygodnia Bibliotek 57 uczniów klas czwartych wzięło udział w konkursie czytelniczym ze znajomości treści książki Szymona Sławińskiego pt."Mały Powstaniec". Konkurs stanowił podsumowanie cyklu lekcji przeprowadzonych przez nauczycieli języka polskiego oraz zajęć bibliotecznych. Uczestnicy musieli wykazać dogłębną znajomość lektury, odpowiadając na 20 szczegółowych pytań. A oto zwycięzcy konkursu:


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZN0 - LITERACKIEGO NA NAJCIEKAWSZY KOMIKS NA PODSTAWIE KSIĄŻKI A. M. GRABOWSKIEGO „WOJNA NA PIĘKNYM BRZEGU” DLA UCZNIÓW KLAS V

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Tygodnia Bibliotek odbył się konkurs plastyczno - literacki na najciekawszy komiks na podstawie książki A. M. Grabowskiego „Wojna na Pięknym Brzegu” dla uczniów klas V. Komisja konkursowa w składzie: Ewa Pawłowska – Pecka (przewodnicząca), Anna Jałowińska wyłoniła następujących laureatów:


Wyniki konkursu plastyczno – technicznego na najciekawszy model wehikułu czasu z materiałów ekologicznych dla uczniów klas VI w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i Tygodnia Bibliotek

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Pawłowska – Pecka, Anna Jałowińska (przewodnicząca) wyłoniła następujących laureatów konkursu plastyczno - technicznego na najciekawszy model wehikułu czasu z materiałów ekologicznych zorganizowanego dla uczniów klas IV w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz Tygodnia Bibliotek:


Spektakl oparty na motywach książki Marcina Szczygielskiego pt.: „Arka czasu”

26 maja 2017r. grupa teatralna Młodzi zdolni wystawiła spektakl oparty na motywach książki Marcina Szczygielskiego pt.: „Arka czasu”. Stanowił on podsumowanie całorocznego projektu „Na straży pamięci…” – II wojna światowa w oczach dziecka realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w poziomach klas IV – VI.


Wyniki konkursu teatralnego Parada Postaci Literackich pod hasłem: "Lublin w legendach"

Od wielu lat jedną z atrakcji obchodów Tygodnia Bibliotek w naszej szkole jest konkurs teatralny "Parada Postaci Literackich" adresowany do uczniów klas IV - VI, który odbył się 24 maja. W tym roku nasze miasto obchodzi jubileusz 700- lecia nadania praw miejskich. W związku z tym konkurs odbył się pod hasłem „Lublin w legendach”.


Wyniki konkursu plastycznego "Wiosna w poezji" dla uczniów klas I - III.

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny w czytelni biblioteki szkolnej odbyły się zajęcia dla uczniów klas I –III połączone z konkursem plastycznym „Wiosna w poezji”. Zadaniem uczestników konkursu było wysłuchanie wierszy recytowanych przez uczennice kl. III c na tle muzyki A. Vivaldiego i wykonanie plastycznej interpretacji wybranego utworu poetyckiego. Komisja konkursowa w składzie: Anna Dałek oraz Ewa Pawłowska – Pecka (przewodnicząca) wyłoniła następujących laureatów:


Wiosna w bibliotece

28 marca (nieodwołalnie, choć z lekkim opóźnieniem) przyszła do biblioteki wiosna. Uczennice klasy IIIc w składzie: Wiktoria Kasperek, Wiktoria Wójcik, Ania Topyła i Justyna Mazurek na tle muzyki A. Vivaldiego recytowały wiersze znanych polskich poetów o tematyce wiosennej.


Wycieczki uczniów klas IV do filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

W ramach projektu „Na straży pamięci...” oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, uczniowie klas IV uczestniczyli w zorganizowanych przez p. Ewę Pawłowską - Peckę wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Mieli tam okazję wzięcia aktywnego udziału w zajęciach Pani Beaty Jarosz promujących książkę Szymona Sławińskiego: „Mały Powstaniec”.


Z okazji Święta Szkoły...

Dni oscylujące wokół Święta Szkoły to czas, w którym nauczyciele starają się poprzez różnorodne działania wychowawcze pogłębiać wiedzę uczniów na temat patrona naszej placówki. Jedną ze stosowanych od wielu lat przez p. Ewę Pawłowską – Peckę form pracy, cieszącą się niesłabnącym zainteresowaniem, są spotkania z Synami Pułku organizowane w czytelni biblioteki szkolnej.


Wycieczki uczniów klas V do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zakładającego m. in. zacieśnienie współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi w celu rozbudzania pasji czytelniczych dzieci i młodzieży, uczniowie klas V uczestniczyli w wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego zorganizowanych przez p. Ewę Pawłowską – Peckę.


Narodowe czytanie Quo Vadis

Narodowe czytanie Quo Vadis Henryka Sienkiewicza z udziałem Szkoły Podstawowej nr 28