Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

SPOTKANIE Z PANEM ANDRZEJEM MARKIEM GRABOWSKIM - AUTOREM KSIĄŻKI "WOJNA NA PIĘKNYM BRZEGU"

6 czerwca odbyło się spotkanie uczniów klas V z p. Andrzejem Markiem Grabowskim - autorem wielu pozycji książkowych dla dzieci, m. in. książki "Wojna na Pięknym Brzegu". Było to podsumowanie projektu "Książki naszych marzeń” zorganizowane przez p. Ewę Pawłowską - Peckę oraz pracowników Filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej.


Wyniki konkursu czytelniczego dla uczniów klas V ze znajomości treści książki Andrzeja Marka Grabowskiego pt.: "Wojna na Pięknym Brzegu"

W ramach projektu "Książki naszych marzeń" aż 84 uczniów klas piątych wzięło udział w konkursie czytelniczym ze znajomości treści książki Andrzeja Marka Grabowskiego pt.: „Wojna na Pięknym Brzegu”.


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZN0 - LITERACKIEGO NA NAJCIEKAWSZY KOMIKS NA PODSTAWIE KSIĄŻKI A. M. GRABOWSKIEGO „WOJNA NA PIĘKNYM BRZEGU” DLA UCZNIÓW KLAS V w ramach projektu „Książki naszych marzeń”

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Pawłowska – Pecka (przewodnicząca), Anna Ogorzałek wyłoniła następujących laureatów konkursu plastyczno - literackiego na najciekawszy komiks na podstawie książki A. M. Grabowskiego „Wojna na Pięknym Brzegu” dla uczniów klas V w ramach projektu „Książki naszych marzeń”:


WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI

W ramach projektu „Książki naszych marzeń” uczniowie klas IV – VI mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym, w ramach którego należało zobrazować hasło: „Czy leje deszcz, czy słońce praży z książką marzeń mi do twarzy!".


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV NA MEDAL DLA MAŁEGO POWSTAŃCA

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Pawłowska – Pecka (przewodnicząca), Anna Ogorzałek wyłoniła następujących laureatów konkursu plastycznego na medal dla powstańca – bohatera książki Szymona Sławińskiego „Mały Powstaniec” zorganizowanego dla uczniów klas IV w ramach projektu „Książki naszych marzeń”:


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJCIEKAWSZĄ ILUSTRACJĘ DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI DLA UCZNIÓW KLAS IV

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Pawłowska – Pecka (przewodnicząca), Anna Ogorzałek, Anna Dałek wyłoniła następujących laureatów konkursu plastycznego na najciekawszą ilustrację do ulubionej książki zorganizowanego dla uczniów klas IV w ramach projektu „Książki naszych marzeń”:


Lekcja biblioteczna klasy 4A

W ramach obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek klasa 4 A udała się do biblioteki na lekcję biblioteczną. Uczniowie obejrzeli film o bibliotekach świata i wysłuchali ciekawej prelekcji pani Ewy Pawłowskiej - Pecki. Najlepsi czytelnicy naszej klasy otrzymali ciekawe nagrody a każdy kto wypożyczył książkę tego dnia dostał słodki prezencik :)


Wyniki konkursu czytelniczego dla uczniów klas VI ze znajomości treści książki Marcina Szczygielskiego pt.: "Arka Czasu"

81 uczniów klas szóstych wzięło udział w konkursie czytelniczym ze znajomości treści książki Marcina Szczygielskiego pt."Arka Czasu".


"Parada Postaci Literackich"

25 kwietnia w ramach zbliżających się obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek oraz projektu "Książki naszych marzeń" odbył się konkurs teatralny "Parada Postaci Literackich" dla uczniów klas IV - VI.


Wyniki konkursu czytelniczego dla uczniów klas IV ze znajomości treści książki Szymona Sławińskiego pt.: "Mały Powstaniec"

W ramach projektu "Książki naszych marzeń" aż 100 uczniów klas czwartych wzięło udział w konkursie czytelniczym ze znajomości treści książki Szymona Sławińskiego pt."Mały Powstaniec".


Wyniki konkursu plastycznego na najlepszy portret bohatera ulubionej książki dla uczniów klas V.

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Pawłowska – Pecka (przewodnicząca), Anna Ogorzałek, Barbara Sułkowska wyłoniła następujących laureatów konkursu plastycznego na najlepszy portret bohatera ulubionej książki zorganizowanego dla uczniów klas V w ramach projektu „Książki naszych marzeń”:


Wycieczki uczniów klas IV - VI do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.

W ramach projektu „Książki naszych marzeń”, zakładającego m. in. zacieśnienie współpracy pomiędzy bibliotekami szkolnymi i publicznymi oraz pedagogicznymi w celu rozbudzania pasji czytelniczych dzieci i młodzieży, uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO NA NAJCIEKAWSZĄ OKŁADKĘ ULUBIONEJ KSIĄŻKI DLA UCZNIÓW KLAS VI

Komisja konkursowa w składzie: Ewa Pawłowska – Pecka (przewodnicząca), Anna Jałowińska, Anna Dałek wyłoniła następujących laureatów konkursu plastyczno – literackiego na najciekawszą okładkę ulubionej książki zorganizowanego dla uczniów klas VI w ramach projektu „Książki naszych marzeń”:


Patriotyzmu najlepiej uczyć się od Tych, którzy sami walczyli za Ojczyznę…

Ta idea od lat przyświeca p. Ewie Pawłowskiej – Pecce - organizatorce spotkań uczniów SP 28 z przedstawicielami jej zbiorowego patrona – Synami Pułku Ziemi Lubelskiej, które odbyły się w dniach: 16 – 18 oraz 25 listopada 2015r. w ramach uroczystych obchodów Święta Szkoły. Naszym gościem był z-ca przewodniczącego Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, autor Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich p. pułkownik Marian Wojtas obchodzący właśnie w tym roku swoje 90-te urodziny.