Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Spotkania z patronem szkoły uczniów klas V

Z okazji XXV-lecia nadania imienia SP 28 w dniach 13 i 15.11.2013r. uczniowie klas V spotkali się z przedstawicielem patrona SP 28 - p. Marianem Wojtasem w czytelni biblioteki szkolnej