Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

1A na warsztatach ”Jestem sztukmistrzem”

14.11.2019 w ramach Warsztatów Kultury - Lekcje Sztuki dla Szkół Podstawowych, uczniowie z klasy 1a uczestniczyli w zajęciach pt. ”Jestem sztukmistrzem”. Zajęcia prowadził pan Daniel Chlibiuk – kuglarz, członek zarządu Fundacji Sztukmistrze z Lublina, który cyrkowymi zabawami wprowadził wszystkich w dobry nastrój.


Bieg Nocna Mila Niepodległości

Tradycją naszej szkoły stało się upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych poprzez udział społeczności szkolnej w biegu sportowym. 11 listopada 2019 roku stawiliśmy się w centrum Lublina na Bieg Nocna Mila Niepodległości. W ten sportowy sposób od 2016 roku upamiętniamy rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Interesująca lekcja angielskiego i geografii

W zeszłym tygodniu odwiedzili naszą szkołę niezwykli goście - studenci pochodzący z Afryki: Lisa, Morgan, Dalton, Juven, Collan i Steve. Na spotkaniu z uczniami klas 5, 6 i 7 zorganizowanym przez nauczycielki angielskiego, panie Ilonę Klocek i Agnieszkę Goliszek, opowiadali o swoich rodzinnych krajach Kenii, Mozambiku i Zimbabwe.


,,Polska Niepodległa”- lekcja historii w 0A i 0B

8 listopada w oddziałach przedszkolnych 0A i 0B niezwykle uroczyście obchodzono zbliżające się Święto Niepodległości Polski. Dzieci zaśpiewały hymn państwowy. Poznały symbole narodowe oraz historię naszej ojczyzny, która przez 123 lata była pod zaborami. Wykonały orła z kółek origami oraz flagę z białego i czerwonego kartonu.


Śniadanie daje moc

Jak co roku uczniowie klas 1-3 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. W ramach tej akcji uczniowie przygotowywali na śniadanie kanapki. Przy tej okazji rozmawiali o zasadach zdrowego żywienia i bezpieczeństwie podczas pracy. W trakcie zajęć powstały smaczne i kolorowe kanapeczki, pełne zdrowych warzyw.


Zajęcia otwarte w grupie 0 C

W dniu 7.11.2019 roku grupa zerówkowiczów 0c w nawiązaniu do zbliżającego się Święta Odzyskania Niepodległości wzięła udział w zajęciach z wykorzystaniem narzędzi informatycznych wspierających proces uczenia się dzieci w młodszym wieku szkolnym – Jak koziołek znalazł się w herbie Lublina?


II Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Św. Jan Paweł II w różnych zakątkach świata”

W II Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Św. Jan Paweł II w różnych zakątkach świata” Weronika Batyra z 2c została laureatką, natomiast Adrian Możeluk z 5a otrzymał wyróżnienie.


Odezwa Komitetu Honorowego i plan obchodów Narodowego Święta Niepodległości

Zapraszamy do zapoznania się z planem obchodów Narodowego Święta Niepodległości i Odezwą Komitetu Honorowego


„Dzieci programują – ogólnopolski projekt edukacyjny” Zadanie 1 – Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do wydawania poleceń

Pierwsze zadanie dotyczyło wprowadzenia do wydawania poleceń i wymagało wykonania kilku ćwiczeń tematycznych celem wyjaśniania dzieciom, czym jest polecenie (instrukcja) i jak ważne jest dokładne wykonanie danego polecenia. Ćwiczenia mają charakter zabaw ruchowych z całą grupą dzieci, które wykonywane są na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej. Dzieci oddziałów 0 jak i uczniowie klas 2 i 3 naszej szkoły wykonały ćwiczenia – „Chodzenie pod dyktando”, „ Przejdź po ścieżce”, „Dojdź do piłki”; „Omiń przeszkody”, „Od punktu do punktu”, „Piłeczkobranie”. 
Dzieci dobrze się bawiły, a przy tym do programowania się przyuczyły.


Pamiętamy...

31 października, jak co roku przed Świętem Zmarłych, uczniowie naszej szkoły odwiedzili groby i pomniki patronów szkoły oraz uporządkowali je i zapalili znicze.


Loteria fantowa na rzecz dzieci z Afryki

W październiku - miesiącu misyjnym, uczniowie naszej szkoły z pomocą rodziców i nauczycieli zorganizowali charytatywną loterię fantową na rzecz dzieci z Afryki. Zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie wykazali się otwartością i chęcią dzielenia się z potrzebującymi przynosząc łącznie blisko pięćset fantów na loterię.


Tropiciele na leśnej ścieżce - warsztaty przyrodnicze w Nasutowie klas IIIa, IIId

Warsztaty przyrodnicze organizowane przez Centrum Aktywnej Edukacji inspirują i dają naturalną przestrzeń do prowadzenia wnikliwych obserwacji, zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi popartych własnymi doświadczeniami i eksperymentami w kontakcie z przyrodą.


Plan Daltoński w oddziałach zerowych

Podstawowym zadaniem przedszkola jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju osobistego, intelektualnego i społecznego. Wiek przedszkolny jest okresem bardzo istotnym dla dalszego rozwoju dziecka.


Konkurs "Z Unią Europejską na ty"

29 października 2019 roku o godzinie 14.10 w sali nr 19, w ramach Tygodnia eTwinning, odbył się interaktywny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej "Z Unią na Ty". Uczniowie zmierzyli się w grze interaktywnej w kategoriach: flagi państwowe, stolice państw, kluby piłkarskie, waluta, kontury państw, sąsiedzi, matematyka oraz państwa NATO.


3. Półmaraton Lubelski za nami

W niedzielę nasi wolontariusze dzielnie wspierali uczestników biegu. Na trasie znaleźli się również maratończycy, którzy poświecili kilka cennych sekund by zrobić sobie z nami zdjęcie.


Bezpieczni w sieci - spotkanie klasy 5b z funcjonariuszami policji

Na godzinie wychowawczej gościliśmy funkcjonariuszy policji, którzy w ciekawy sposób przedstawili nam zagrożenia z którymi się spotykamy w sieci.


Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie dla naszej szkoły

Podczas IV Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się 22 października w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, wręczono Miejskie Certyfikaty „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” kolejnym jednostkom oświatowym wykazującym się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych.


Szkolny konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów klas 5-8

Zapraszamy uczniów klas 5-8 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na prezentację multimedialną z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. "ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI TO ŚWIĘTO RADOŚCI”.


Wycieczki uczniów klas: IV b i IV c do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

24 października w ramach projektu „Na straży pamięci...” oraz kontynuacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, uczniowie klas: IVb i IVc uczestniczyli w zorganizowanych przez p. Ewę Pawłowską-Peckę wycieczkach do filii nr 25 Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.


Bezpieczni w drodze do szkoły i ze szkoły

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych zadań zarówno dla rodziców jak i nauczycieli. W trosce o bezpieczeństwo naszych dzieci we współpracy z VII Komisariatem Policji w Lublinie uczniowie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w spotkaniach z dzielnicową sierż. szt. Katarzyną Steć.


Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

W Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” Lena Zając, uczennica klasy 5b otrzymała wyróżnienie. Wpłynęło prawie 2000 prac...


II Wojewódzki Konkurs Plastyczny
Patriotyzm i niepodległość w sercu dziecka

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie jest organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego Patriotyzm i niepodległość w sercu dziecka. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.


Tydzień eTwinning 2019

Co roku, w październiku, odbywa się europejska kampania Tygodnie eTwinning mająca na celu promowanie współpracy szkół realizujących wspólne projekty edukacyjne. Tegoroczne tygodnie noszą tytuł: Demokratyczne uczestnictwo.


II Froeblowski Tydzień Kolorów w oddziałach przedszkolnych

W piątek 4 października rozpoczęliśmy obchody II Froeblowskiego Tygodnia Kolorów. Tego dnia świętowaliśmy Światowy Dzień Uśmiechu i wszyscy uczniowie przyszli ubrani do szkoły na żółto.


Lekcja historii w Państwowym Muzeum na Majdanku

10 października uczniowie z klasy 8B i 8D uczestniczyli w ciekawej lekcji historii na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku. Jest to muzeum martyrologiczne, powstało w 1944 r. na terenie dawnego nazistowskiego obozu koncentracyjnego.


MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU

Ważnym punktem projektu „A lato było piękne tego roku” – 1939-2019 – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej był udział uczniów, rodziców i nauczycieli w biegu MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU upamiętniającym napaść ZSRR na Polskę oraz 170 milionów ofiar ustroju komunistycznego.


„Dzieła sztuki” obrazujące II wojnę światową

Uczniowie na lekcjach plastyki w drugim i trzecim tygodniu września wykonali wspaniałe „dzieła sztuki”, obrazujące II wojnę światową, które zostały wystawione w holu szkolnym.


Prelekcja dotycząca wydarzeń września 1939 roku

W dniu 26 września na małej sali gimnastycznej uczniowie klas V–VIII wzięli udział w prelekcji dotyczącej wydarzeń września 1939 roku.


„A lato było piękne tego roku” – 1939-2019 – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej

Wrzesień 2019 roku był to miesiąc szczególny. Obchodziliśmy w tym roku 80 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, która zapoczątkowała wybuch II wojny światowej, a także rocznicę napaści ZSRR z 17 września.


Laureaci konkursu "Śladami Legend Pogórza"

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego na wykonanie grafiki do gry planszowej promującej Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej pt.: "Śladami Legend Pogórza”.


Konkurs "Z Unią Europejską na ty"

28 października w ramach Tygodnia e-Twinning odbędzie się konkurs "Z Unią Europejską na ty". W konkursie wezmą udział trzyosobowe drużyny z klas 4-8.


Lekcja komunikacji w klasie 6a

JAK SIĘ KOMUNIKUJEMY? Na to pytanie uczniowie klasy 6a poszukiwali odpowiedzi na warsztatach prowadzonych przez p. dr Monikę Jakubiak (wykładowcę UMCS), które odbyły się 3 października w ramach lekcji języka polskiego.


Pasowanie na Świetliczaka

Coroczną tradycją naszej świetlicy jest pasowanie pierwszoklasistów na „Świetliczaka”. W tym roku szkolnym pasowanie odbyło się w dwóch turach: 23 września i 16 października.


Poczta laurkowa

Od 7 do 14 października każdy uczeń lub klasa mogła złożyć nauczycielowi lub każdemu innemu pracownikowi szkoły życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w formie zrobionej przez siebie laurki.


Spotkanie z policjantką

Dnia 11 października 2019 r. uczniowie klas: 1c i 3c uczestniczyli w spotkaniu z policjantką, podczas którego mieli okazję utrwalić sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze.


Pasowanie na Zerówkowicza

3 października w oddziałach przedszkolnych odbyło się pasowanie na Zerówkowicza. Był to bardzo ważny dzień dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.


Ślubowanie klas pierwszych

Czwartek, 10 października 2019 roku stał się dla uczniów klas pierwszych dniem wyjątkowym, godnym zapamiętania. Odświętnie ubrani, podekscytowani pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, matematyczne i wokalne.


Apel w poziomie klas czwartych

Dnia 2 października uczniowie poziomu klas IV spotkali się z Panem Dyrektorem Markiem Błaszczakiem podczas apelu, który odbył się w holu szkoły.


Bieg Nocna Mila Niepodległości

11 listopada każdego roku Fundacja Solidarność Rodzin organizuje w centrum Lublina Bieg Nocna Mila Niepodległości. W ten sportowy sposób od 2016 roku jest upamiętniona rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.


Wystawa "80. rocznica wybuchu II wojny światowej"

W ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej nauczyciele-bibliotekarze zaprezentowali wystawę książek, czasopism oraz multimediów w bibliotece szkolnej (sala 111). Wszystkich chętnych do jej obejrzenia serdecznie zapraszamy!


Wycieczka na lotnisko klas 2d i 2e

2 października uczniowie klasy 2d i 2e zwiedzili Port Lotniczy Lublin-Świdnik.


Warsztaty przedmiotowe w Młynie Hipolit

3 października 2019 roku klasa 6c wybrała się na warsztaty przedmiotowe do Młyna Hipolit w Wojciechowie.


Plan pracy samorządu

27 września odbyło się zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego w wyniku którego opracowano plan pracy na rok szkolny 2019/2020.


XIII Konkurs Biblijny "Biblia - księga życia"

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i regulaminem XIII Konkursu Biblijnego "Biblia - księga życia".


Klasa 2c na Lubelskim Festiwalu Nauki

W czwartek 19 września 2019 r. uczennice i uczniowie klasy 2c uczestniczyli w warsztatach „Kolorowy solny świat”, organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Prowadząca zajęcia, pani Agata Węglińska, omówiła rodzaje, właściwości oraz zastosowanie soli. Następnie dzieci samodzielnie wykonały prace plastyczne z wykorzystaniem soli, zakolorowanej kredą.


Międzynarodowy Dzień Kropki

"Kropka" Petera H. Reynoldsa zapoczątkowała Międzynarodowy Dzień Kropki, obchodzony na całym świecie 15 września jako święto kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności.

„Vashti twierdzi, że nie potrafi rysować. Przez całą lekcję plastyki nie otwiera pudełka farb. Nauczycielka przygląda się jej idealnie białej kartce i prosi, by dziewczynka postawiła na niej zwykłą kropkę....."


Stypendium szkolne

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie:


STAŃ NA STARCIE BIEGU Z HISTORIĄ W TLE. BIEGOWA TRIADA PAMIĘCI W LUBLINIE TO BIEG DLA CIEBIE !!!

Jedyny taki bieg w Polsce tylko w Lublinie. Symboliczna Mila Pamięci Ofiar Komunizmu organizowana jest od 2016 r. w okolicach rocznicy 17 września 1939 r., czyli daty napaści ZSRR na Polskę podczas II wojny światowej. Bieżąca edycja odbędzie się 21 września 2019.