Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje


Spotkanie grupy projektowej Erasmus +„Creation and Motivation”

W miniony piątek w sali teatralnej miało miejsce spotkanie 45-osobowej grupy młodzieży z klas 7 – uczestników międzynarodowego projektu „Creation and Motivation” wraz z opiekunami projektu. Miało ono cel integracyjny oraz informacyjny. Koordynator projektu – pani Joanna Filipowicz –Adamowicz przedstawiła naszym uczniom plan działań projektowych na nadchodzący rok 2019.


Międzynarodowe spotkanie w naszej szkole

W dniach 12-16 listopada w ramach projektu Erasmus+ „Creation and Motivation” w Szkole Podstawowej nr 28 gościła 23-osobowa grupa nauczycieli z pięciu krajów: Łotwy, Niemiec, Rumunii, Grecji i Chorwacji. W trakcie wizyty goście wraz z nauczycielami naszej szkoły, stanowiącymi grupę koordynującą projekt współpracy partnerskiej szkół, ustalali zasady dwuletniej współpracy.