Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Przedstawienie teatru szkolnego Flying 11

Z okazji Święta Szkoły 26 listopada szkolny teatr anglojęzyczny Flying 11 przygotował przedstawienie pt. Little Freedom Fighter oparte na opowiadaniu Jerzego Jakuba Klausa „Mały Powstaniec”. W przedstawieniu udział wzięli Natalia Cygan z klasy 4d, Maks Kręcisz z klasy 7, Filip Zimnicki z klasy 8C, Patrycja Jarosz, Jagoda Stawowy, Piotr Jacniacki, Wiktor Grabowski z klasy 3a gim , Kinga Krzysiak, Zuzanna Wójcik, Klaudia Musiał z klasy 3f gim. Scenariusz napisała Pani Agnieszka Adamczyk. Widzowie mieli okazję zobaczyć sceny z powstania warszawskiego w autentycznych filmach wojennych jak i podziwiać grę aktorską swoich kolegów, którzy wcielili się w postaci harcerzy i młodych powstańców. Celem przedsięwzięcia było wzbudzenie refleksji u widza nad okrucieństwem wojny i bohaterstwem młodych żołnierzy, na cześć których nasza szkoła przyjęła imię Synów Pułku Ziemi Lubelskiej.


Apel o Sztandarze

W czasie obchodów jubileuszowego Święta Szkoły uczniowie klas IV uczestniczyli w uroczystym Apelu o Sztandarze. Pani Agnieszka Horyńska zapoznała zgromadzonych z historią naszej placówki, która sięga 1920 roku. Młodzi słuchacze dowiedzieli się, kiedy szkoła otrzymała imię Synów Pułku Ziemi Lubelskiej i kim jest nasz patron. Pan Daniel Osiński zaprezentował uczniom Sztandar Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie oraz opowiedział o jego symbolice a także o symbolach naszego państwa.


Jubileuszowa msza święta z okazji XXX-lecia

W tym roku szkolnym przypada jubileusz XXX-lecia nadania naszej placówce imienia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej. Ta wyjątkowa okazja skłoniła nas do przygotowania dwudniowych obchodów Święta Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę 25 XI w kościele św. Rodziny mszą świętą, którą celebrował proboszcz parafii ks. Tadeusz Pajurek. Homilię wygłosił ks. Piotr Patyk.W swoim kazaniu odniósł się on do treści patriotycznych, jakie wiążą się z młodymi żołnierzami II wojny światowej – naszymi patronami. Oprawę muzyczną mszy świętej zapewnił Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie” pod dyrekcją p. Ireny Sołtan - Wąsik.Wielu członków chóru to uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie.


GRA HISTORYCZNA O PATRONIE SZKOŁY DLA KLAS V

W czasie obchodów święta szkoły dla uczniów klas V została zorganizowana gra historyczna o patronie szkoły. Uczniowie, podzieleni na grupy, rozwiązywali zadania: krzyżówkę o Patronie SP 28, rozsypankę z tekstu hymnu szkoły, kolorowali jeden z symboli Synów Pułku Ziemi Lubelskiej oraz wyszukiwali w Słownikach Biograficznych Żołnierzy Batalionów Chłopskich danych o żołnierzach. Ostatnie zadanie wykonywali w bibliotece szkolnej. Uczniowie, którzy najszybciej i najdokładniej wykonali zadania, otrzymali oceny bardzo dobre z historii. Grę przygotowały panie: Danuta Radzik, Ewa Węgrzyn – Pluta, Agnieszka Horyńska.


Prelekcje Syna Pułku w SP 28

W ramach obchodów XXX-lecia nadania naszej szkole imienia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej p. Ewa Pawłowska – Pecka zorganizowała spotkania uczniów klas V z przedstawicielem patrona - p. płk. Marianem Wojtasem pseud. „Karp”.