Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

„Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“ - podsumowanie projektu

31 maja 2018 roku zakończył się nasz udział w projekcie „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“, który realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“.


Udział p. Anny Szum w Programie POWER -projekt „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom”

Udział w Programie POWER -projekt „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” umożliwił doskonalenie zawodowe pani Annie Szum poza granicami kraju. W maju 2018 roku (01.05.2018-25.05.2018) odbyła dwutygodniowy kurs językowo-metodyczny General English with elements of IT relating to teacher of IT.


Kolejne szkolenia zagraniczne w ramach projektu POWER

W ciągu ostatnich trzech miesięcy pięciu pracowników naszej szkoły odbyło szkolenia zagraniczne w ramach projektu POWER Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom.


Projekt „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“

Projekt „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom“ POWERSE 2016-1-PL01-KA101-024481 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej“