Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Harmonogram konkursu "MISTRZ KOMPUTERA"

shadow

Harmonogram XI Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
„MISTRZ KOMPUTERA”
 
Zgłoszenie do konkursu   do 13 lutego 2020 r.
Zgłoszenia szkół do konkursu przyjmowane będą poprzez formularz, który zostanie udostępniony na stronie konkursu dnia 27 stycznia 2020 r.

W roku szkolnym 2019/2020 odbędą się trzy etapy konkursu:
 
I etap – szkolny  13 lutego 2020 r. (czwartek)
Konkurs powinien odbyć się w godz. 9.00 - 11.00 – czas trwania 45 min.
Do drugiego etapu kwalifikuje się 2 uczniów z najlepszymi wynikami. W przypadku takiej samej ilości punktów decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego etapu podejmuje zespół przeprowadzający eliminacje na podstawie dodatkowych  pytań.

UWAGA!

Pytania pobieramy w godz. 8.30 - 8.45 ze strony internetowej  konkursu. Odpowiedzi będą udostępnione na w/w stronie po godz. 15.00

Wyniki szkolnego etapu należy przesłać poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej konkursu od dnia 14 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r.
Protokoły z I etapu oraz oświadczenie rodziców i nauczycieli (wzór na stronie internetowej konkursu w zakładce Pliki do pobrania będzie dostępny od dnia 27 stycznia 2020 r.) należy dostarczyć podczas II etapu konkursu, w dniu 25 marca 2020 r.
 
II etap - wojewódzki  25 marca 2020 r. (środa)
Uczniowie wraz z opiekunami zgłaszają się o godz. 14.45. Rozpoczęcie konkursu o godz. 15.15.
Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie ul. Radości 13.
Oceny prac uczniów dokonuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora LSCDN w Lublinie.
UWAGA!  Uczniowie na II etap konkursu powinni zabrać ze sobą przybory do pisania i obuwie na zmianę.
 
III etap - wojewódzki  29 kwietnia 2020 r. (środa)
Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie, ul. Mickiewicza 24.
Uczniowie wraz z opiekunami zgłaszają się o godz. 14.45. Rozpoczęcie konkursu o godz. 15.00. Uczniowie rozwiązują zadania praktyczne.
Uwaga! System Operacyjny Windows 7, 8.1; Pakiet Office 2007 i 2013.
O otrzymaniu tytułu „Mistrza Komputera” i Wicemistrzów oraz Laureatów decydują wyniki osiągnięte w II i III etapie.
Oceny prac uczniów dokonuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora LSCDN w Lublinie.
 
Podsumowanie konkursu   14 maja 2020 r. (czwartek)
Podsumowanie konkursu odbędzie się  w Gmachu Politechniki Lubelskiej, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38A

Rozpoczęcie uroczystości o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich uczestników III-go etapu.
 
Informacje o konkursie oraz laureatach będą dostępne na stronie internetowej konkursu.Zobacz całą galerię