Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Harmonogram konkursu "MISTRZ KOMPUTERA"

shadow

Harmonogram X Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego
„MISTRZ KOMPUTERA”
 
Zgłoszenie do konkursu   do 4 lutego 2019 r.
Zgłoszenia szkół do konkursu przyjmowane będą poprzez formularz, który zostanie udostępniony na stronie konkursu dnia 15 stycznia 2019 r.

W roku szkolnym 2018/2019 odbędą się trzy etapy konkursu:
 
I etap – szkolny  5 lutego 2019 r. (wtorek)
Konkurs powinien odbyć się w godz. 9.00 - 11.00 – czas trwania 45 min.
Do drugiego etapu kwalifikuje się 2 uczniów z najlepszymi wynikami. W przypadku takiej samej ilości punktów decyzję o zakwalifikowaniu do dalszego etapu podejmuje zespół przeprowadzający eliminacje na podstawie dodatkowych  pytań.

UWAGA!

Pytania pobieramy w godz. 8.30 - 8.45 ze strony internetowej  konkursu. Odpowiedzi będą udostępnione na w/w stronie po godz. 15.00

Wyniki szkolnego etapu należy przesłać poprzez formularz, który będzie dostępny na stronie internetowej konkursu od dnia 6 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.
Protokoły z I etapu oraz oświadczenie rodziców i nauczycieli (wzór na stronie internetowej konkursu w zakładce Pliki do pobrania będzie dostępny od dnia 15 stycznia 2019 r.) należy dostarczyć podczas II etapu konkursu, w dniu 14 marca 2019 r.
 
II etap - wojewódzki  14 marca 2019 r. (czwartek)
Uczniowie wraz z opiekunami zgłaszają się o godz. 14.45. Rozpoczęcie konkursu o godz. 15.15.
Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie ul. Radości 13.
Oceny prac uczniów dokonuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora LSCDN w Lublinie.
UWAGA!  Uczniowie na II etap konkursu powinni zabrać ze sobą przybory do pisania i obuwie na zmianę.
 
III etap - wojewódzki   4 kwietnia 2019 r. (czwartek)
Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie, ul. Mickiewicza 24.
Uczniowie wraz z opiekunami zgłaszają się o godz. 14.45. Rozpoczęcie konkursu o godz. 15.00. Uczniowie rozwiązują zadania praktyczne.
Uwaga! System Operacyjny Windows 7, 8.1; Pakiet Office 2007 i 2013.
O otrzymaniu tytułu „Mistrza Komputera” i Wicemistrzów oraz Laureatów decydują wyniki osiągnięte w II i III etapie.
Oceny prac uczniów dokonuje komisja konkursowa powołana przez Dyrektora LSCDN w Lublinie.
 
Podsumowanie konkursu   26 kwietnia 2019 r. (piątek) - termin może ulec zmianie
Podsumowanie konkursu odbędzie się  w Gmachu Politechniki Lubelskiej, Wydział Elektrotechniki i Informatyki
w Lublinie, ul. Nadbystrzycka 38A

Rozpoczęcie uroczystości o godz. 10.00. Zapraszamy wszystkich uczestników III-go etapu.
 
Informacje o konkursie oraz laureatach będą dostępne na stronie internetowej konkursu.Zobacz całą galerię