Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Historia konkursu "MISTRZ KOMPUTERA"

shadow

15 LAT Z KONKURSEM MISTRZ KOMPUTERA
 
Pomysłodawczynią i pierwszym koordynatorem konkursu międzyszkolnego w 2001 roku była Pani Urszula Pawłowicz, ówczesny doradca metodyczny, a wspierali nauczyciele lubelskich szkół: Hanna Głos, Jolanta Józefaciuk, Janusz Konecki, Irena Luchowska, Marta Mianowana, Anna Szum, Joanna Poniatowska, Tadeusz Szydłowski i Grażyna Zwolak. Przez pierwsze trzy lata pytania do konkursu układał Pan Jerzy Chowaniec – nauczyciel informatyki w IV LO w Lublinie.
Po kilku latach organizację przejął Pan Tadeusz Szydłowski, który przy wsparciu Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zmienił formułę konkursu ze szkolnego na wojewódzki. Pytania konkursowe przez wiele lat opracowywał Pan  Andrzej Błaszczyk – nauczyciel ZS nr 7 w Lublinie.
Od 2012 roku koordynatorami konkursu są Panie: Hanna Głos, na co dzień nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie i Anna Szum ze Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie, wspomagane przez doradcę metodycznego informatyki i zajęć technicznych Panią Barbarę Turską-Paprzycką. W tym czasie została nawiązana współpraca z Politechniką Lubelską, a od roku szkolnego 2014/2015 uroczyste podsumowanie konkursu odbywa się w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki PL. Organizacją uroczystości z ramienia PL zajmuje się Pani Michalina Gryniewicz-Jaworska.
Konkurs został objety Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego i ECDL oraz Patronatem Naukowym Rektora Politechniki Lubelskiej, Patronat medialny sprawuje Radio Lublin i Telewizja Lublin.
Każda edycja konkursu to wysiłek m.in. członków Komisji. Wielu z tych nauczycieli związanych jest z konkursem od początku. To historia w wielkim skrócie, za którą kryje się praca setek nauczycieli, to tysiące dzieci uczestniczących w kolejnych etapach konkursu i wsparcie różnych instytucji. W 2016 roku świętowaliśmy 15-lecie konkursu.

Wojewódzki Konkurs Informatyczny „MISTRZ KOMPUTERA” w liczbach

VI edycja – rok szkolny 2014/15:
 • Do konkursu przystąpiło 62 szkoły z województwa lubelskiego
 • W I etapie – szkolnym, wzięło udział 1008-u uczniów
 • W II etapie uczestniczyło 123 uczniów
 • Do III etapu zakwalifikowało się 32 uczniów, w tym 4 dziewczynki i 28 chłopców z 25 szkół podstawowych województwa lubelskiego
VII edycja – rok szkolny 2015/16:
 • Do konkursu przystąpiło 57 szkół z województwa lubelskiego
 • W I etapie – szkolnym, wzięło udział 779-u uczniów
 • W II etapie uczestniczyło 108 uczniów
 • Do III etapu zakwalifikowało się 35 uczniów, w tym 4 dziewczynki i 31 chłopców z 24 szkół podstawowych województwa lubelskiego
VIII edycja – rok szkolny 2016/17:
 • Do konkursu przystąpiło 58 szkół z województwa lubelskiego
 • W I etapie – szkolnym, wzięło udział 646-u uczniów
 • W II etapie uczestniczyło 99 uczniów
 • Do III etapu zakwalifikowało się 36 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 33 chłopców z 29 szkół podstawowych województwa lubelskiego
IX edycja – rok szkolny 2017/18:
 • Do konkursu przystąpiło 50 szkół z województwa lubelskiego
 • W I etapie – szkolnym, wzięło udział 648-u uczniów
 • W II etapie uczestniczyło 93 uczniów
 • Do III etapu zakwalifikowało się 35 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 32 chłopców z 30 szkół podstawowych województwa lubelskiego
X edycja – rok szkolny 2018/19:
 • Do konkursu przystąpiło 48 szkół z województwa lubelskiego
 • W I etapie – szkolnym, wzięło udział 555-u uczniów
 • W II etapie uczestniczyło 92 uczniów
 • Do III etapu zakwalifikowało się 35 uczniów, w tym 3 dziewczynki i 32 chłopców z 28 szkół podstawowych województwa lubelskiegoZobacz całą galerię