Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Cepeliada Wielkanocna

Tradycją naszej szkoły są charytatywne cepeliady świąteczne organizowane dwa razy do roku przez nauczycieli świetlicy wraz z uczniami.


Spotkanie z patronem

13 listopada 2013 r. dzieci ze świetlicy miały okazję spotkać się z przedstawicielem zbiorowego patrona naszej szkoły p. Marianem Wojtasem. Z zainteresowaniem wysłuchały opowieści o wojennych losach kombatanta, jak również miały okazję do zaspokojenia swojej ciekawości na nurtujące je tematy poprzez zadawanie wnikliwych pytań.