Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

shadow

Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej

            W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do realizacji polsko-szwajcarskiego projektu współpracy KIK/34.
 Zadanie 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy dzieci i młodzieży”.
           Celem niniejszego zadania jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.
 Idea programu zakłada, że w szkole społeczność szkolna – pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia, samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych i podniesienie aktywności fizycznej.
       
  Nadwaga i otyłość – epidemia XXI wieku:
         Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej epidemii i uniknięcia drogi jaką przeszły inne kraje, w których jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20 %. W Polsce tempo narastania odsetka otyłych, ma istotny statystycznie trend wzrastający. Dodatkowo, liczby dzieci wykazujących stan przedotyłościowy, czyli nadwagę już dorównują innym krajom.
 
          Naszym zadaniem będzie tworzenie na terenie szkoły, środowiska sprzyjającego realizacji założeń programu zwalczania nadwagi i otyłości, promującego prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną.
  Podjęte w szkole działania pozwolą nam uzyskać certyfikat Szkoły Przyjaznej Żywieniu i  Aktywności Fizycznej.
 
          Kryteria oceny realizacji programu to m.in.:
 • organizacja wspólnych śniadań na terenie szkoły,
 • zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej,
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania pełnowartościowego posiłku,
 • zapewnianie obiadów szkolnych z godnych z zaleceniami/ normami,
 • zmianę asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością na prozdrowotny,
 • ograniczenie na terenie szkoły reklamy żywności i napojów niekorzystnych dla zdrowia,
 • prowadzenie „reklamy pozytywnej” (postery, plakaty)
 • rozwijanie wśród uczniów wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne),
 • edukacja rodziców w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego żywienia,
 • organizowanie zajęć motywujących młodzież do samodzielnych prozdrowotnych wyborów żywieniowych (wymiana przepisów , dzień zdrowego jedzenia, warzywne dni, tworzenie gazetek, organizowanie konkursów i debat)
 • prowadzenie co najmniej jednego programu edukacyjnego: owoce w szkole, szklanka mleka, trzymaj formę, szkoła promująca zdrowie inne własne
 • promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły
 • opracowanie i wdrożenie oferty zajęć do wyboru w ramach zajęć wychowania fizycznego
 • organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla uczniów
 
Przewidywane efekty:

Planujemy uzyskać następujące rezultaty:
 •  poprawę wiedzy dzieci i młodzieży na temat prawidłowego żywienia,
 • zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego lub/i w pozaszkolnych formach aktywności fizycznej,
 • zorganizowanie w szkołach miejsc do spożywania posiłków.
 
 Zobacz całą galerię