Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Dzień otwartych drzwi w SP nr 28

"W Tajemniczym Ogrodzie". Takie hasło towarzyszyło Dniowi Otwartemu SP nr 28 przy ul. Radości w Lublinie. Dzieci i rodzice, którzy przyszli w sobotę do szkoły mieli okazję m.in. zwiedzić budynek i wziąć udział w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli.


Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego

23 września 2011 roku w naszej szkole odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W roku szkolnym 2010/2011 funkcję tę pełnił pan Daniel Osiński.