Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Szczęśliwy Numerek

Od listopada 2016 r. powraca losowanie Szczęśliwego Numerka! Zapraszamy do zapoznania się z jego regulaminem.