Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Konkurs z języka angielskiego

shadowZachęcamy uczniów klas piątych do wzięcia udziału w konkursie na prezentację multimedialną o Wielkiej Brytanii w języku angielskim.
Cele konkursu:
 1. Zachęcanie uczniów do pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz wiedzy na temat kultury Wielkiej Brytanii.
 2. Rozwijanie zainteresowań.
 3. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną.
Regulamin konkursu:
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V.
 2. Uczniowie zainteresowani konkursem powinni wykonać prezentację multimedialną o Wielkiej Brytanii:
 • prezentacja powinna zawierać zdjęcia oraz wybrane informacje o Wielkiej Brytanii, na przykład dotyczące położenia, historii, stolicy, zabytków, świąt, obyczajów czy znanych osobistości z dziedziny kultury, sportu czy polityki.
 • wszystkie informacje powinny być w języku angielskim
 •  prezentacja powinna zawierać około 15 slajdów oraz imię i nazwisko jej autora
 1. Oceniane będą:
 • wybór interesujących treści
 • poprawność merytoryczna oraz językowa
 • kreatywność oraz oryginalność
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji
 1. Prezentacje należy dostarczyć nauczycielowi uczącemu języka angielskiego w terminie do 12 maja 2014 r.
 2. Autorzy najlepszych prac otrzymają oceny celujące z języka angielskiego, a ich prace zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Pozostali uczestnicy otrzymają oceny bardzo dobre z języka angielskiego.
Justyna KozyrskaZobacz całą galerię