Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

ŚWIĘTO SZKOŁY XXV-LECIE - Podsumowanie

ŚWIĘTO SZKOŁY
XXV-LECIE NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IMIENIA SYNÓW PUŁKU ZIEMI LUBELSKIEJ
 
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie otrzymała imię Synów Pułku Ziemi Lubelskiej 26.11.1988r. W bieżącym roku szkolnym obchodziliśmy srebrny jubileusz. Na długo przed uroczystością uformował się komitet organizacyjny, na którego czele stanęły: p. Ewa Pawłowska–Pecka i p. Marzanna Pogonowska. W skład tego komitetu weszło kilkudziesięciu nauczycieli i pracowników szkoły oraz wicedyrektorzy placówki. Patronat honorowy objął dyrektor p. Marek Błaszczak. Powstał szczegółowy plan działań, bogaty w różnorodne przedsięwzięcia, które realizowane były już od początku roku szkolnego. Odbyło się wiele konkursów szkolnych i międzyszkolnych, w tym: międzyszkolny konkurs plastyczny „Dziecko – żołnierz” przygotowany przez nauczycieli świetlicy, Konkurs Wiedzy o Szkole zorganizowany przez pp. Mariolę Weber i Ewę Król, konkursy plastyczne „Moja szkoła” pań: Doroty Majcherskiej i Alicji Sak oraz pani Katarzyny Bryłowskiej, konkurs plastyczny „Moja szkoła wczoraj, dziś, jutro…” przeprowadzony przez p. Annę Ogorzałek, konkurs fotograficzny dla uczniów i nauczycieli „Moja szkoła w obiektywie” pp. Grażyny Koziny, Hanny Wichy i Anny Ogorzałek, konkurs na opowiadanie o szkole „Moja szkoła jest najlepsza na świecie” pp. M. Pogonowskiej i T. Marczewskiej, multimedialny konkurs wiedzy o patronie "Śladem Synów Pułku" przygotowany przez p. B. Sułkowską i p. G. Pydę, konkurs na najlepszą ulotkę informacyjną o szkole w języku angielskim oraz  konkurs na prezentację multimedialną na temat szkoły w języku angielskim - oba zorganizowane przez panie: J. Kozyrską i K. Łukowską. Uczniowie chętnie podjęli rywalizację, osiągając sukcesy. Ich najlepsze prace zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły, utworzyły także piękne wystawy ozdabiające szkolne korytarze.

W dniach poprzedzających Święto Szkoły p. Ewa Pawłowska-Pecka zorganizowała spotkania jej wychowanków z przedstawicielem Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej – p. Marianem Wojtasem w czytelni biblioteki oraz w świetlicy szkolnej. Dzieci z zapartym tchem wysłuchały prelekcji kombatanta II wojny światowej, członka Batalionów Chłopskich, wiceprezesa Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, autora Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich, który niezwykle obrazowo przybliżał historię niewiele starszych od słuchaczy żołnierzy. Te „żywe” lekcje historii i patriotyzmu, wzbogacone o wystawę kronik szkoły (15 tomów), pozostawiły w pamięci uczniów trwały ślad dzięki możliwości osobistego kontaktu z patronem szkoły i dotknięcia kart  z przeszłości SP 28. Już od połowy października uczniowie klas I-III pogłębiali swoją wiedzę, wysłuchując pogadanek na temat patrona i historii naszej szkoły. Spotkania miały miejsce w bibliotece szkolnej, gdzie p. Anna Kalisz prezentowała dzieciom pamiątki z czasów II wojny światowej, a także publikacje, symbole i odznaczenia Synów Pułku. Szczególnym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się pierwsza kronika Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej i Księga Pamiątkowa przybliżająca poszczególne sylwetki patrona oraz najstarsza kronika Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie.

Przedstawiciele patrona: pan Marian Wojtas i pan Stanisław Leszczyński udzielili wywiadów uczniom naszej szkoły. Zostały one przygotowane przez pp. Ewę Pawłowską-Peckę i Marzannę Pogonowską, a sfilmowane i w wersji elektronicznej umieszczone na stronie internetowej SP 28 przez p. Krzysztofa Szczerbę. Rozmowy z kombatantami stały się okazją do poznania ich wojennych losów oraz historii narodowej oglądanej oczami młodego człowieka, który włączył się do walki o wolność ojczyzny.

Jednym z najpoważniejszych przedsięwzięć była publikacja książki „Historia Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie w latach 1920 – 2013”. Autorką tego opracowania była p. Marzena Wróblewska pracująca w naszej szkole od roku 1986, wspomagana przez p. Małgorzatę Kącką, która przygotowała zarys historii szkoły od początku jej dziejów po lata 70-te ubiegłego wieku oraz p. Marzannę Pogonowską, która dokonała korekty książki i p. Jerzego Piaseckiego, autora projektu okładki. Powstały również dokumenty multimedialne, w tym: historia szkoły opracowana przez p. Marzenę Wróblewską i p. Daniela Osińskiego, historia sportu autorstwa pp. Izabeli Paszek, Beaty Urbańskiej i Małgorzaty Kołtuniak oraz historia kształtowania krajobrazu otaczającego naszą placówkę przygotowana przez pp. Annę Chodun i Małgorzatę Konarzewską.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Patron” umieszczono wiele ciekawych materiałów dotyczących jubileuszu XXV-lecia, a także zaktualizowano wcześniejsze informacje.

Specjalnie na obchody Święta Szkoły pp. Barbara Sułkowska, Alicja Sak, Anna Dałek i Ewa Pawłowska-Pecka opracowały najnowszy tom szkolnej kroniki, w której pamiątkowych wpisów dokonali zaproszeni goście. Z tej też okazji odnowiono tablicę poświęconą zbiorowemu patronowi szkoły, a p. Alicja Sak opracowała na nowo graficzne przedstawienie historii szkoły prezentowane w gablocie w holu głównym szkoły. Przygotowano też tablicę z nową nazwą szkoły, folder oraz jej logo. Czuwali nad tym dyrektorzy szkoły oraz pp. Ewa Burdan, Anna Dałek i Ewa Pawłowska-Pecka. Powstały liczne gazetki tematyczne opracowane przez pp. Annę Kalisz i Bożenę Grześkiewicz, materiały informacyjne dotyczące jubileuszu, w tym plakat elektroniczny i zaproszenia na uroczystości przygotowane przez pp. Annę Dałek, Ewę Pawłowską-Peckę, Krzysztofa Szczerbę i Grzegorza Pydę.

W holu szkoły p. Monika Tarkowska zaprezentowała ekspozycję obrazów namalowanych przez absolwentów SP 28 pod kierunkiem Elizy Dudek – Wójcickiej, która również ukończyła naszą szkołę.

Informacja o XXV-leciu nadania imienia naszej szkole ukazała się w Panoramie Lubelskiej oraz w porannym programie Telewizji Lublin.
Tegoroczne jubileuszowe obchody zaplanowano na 25 i 26 listopada. Zainaugurowała je msza święta w intencji Społeczności Szkoły Podstawowej nr 28 i jej zbiorowego patrona – Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, którą odprawił w kościele Świętej Rodziny arcybiskup Stanisław Wielgus. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy Stowarzyszenia Synów Pułku Ziemi Lubelskiej oraz poczet naszej szkoły, a także Synowie Pułku, emerytowani dyrektorzy i nauczyciele oraz społeczność SP 28. Oprawę muzyczną zapewnili artyści: Paulina Kryńska – sopran, Kamil Polachowski – skrzypce oraz ks. Attila Honti (absolwent Gimnazjum nr 11) – organy. Nad całością czuwał prof. Grzegorz Pecka. W wygłoszonej przez siebie homilii arcybiskup Wielgus odniósł się do ewangelicznej przypowieści o talentach, wskazując na ponadczasową wartość nauki i jej fundamentalne znaczenie dla rozwoju ludzkości. Podkreślił wagę etyki w pracy naukowca, cytując słowa papieża Benedykta XVI „Nie wystarczy czynić dobro. Dobro należy czynić dobrze.”

W dalszej części obchody przeniosły się do budynku szkoły. W sali gimnastycznej odbył się uroczysty Apel o Sztandarze. Wzięli w nim udział zaproszeni goście oraz uczniowie klas czwartych z wychowawcami. Wśród przybyłych na tę uroczystość nie mogło również zabraknąć przedstawicieli Patrona Szkoły – Synów Pułku Ziemi Lubelskiej, w imieniu których głos zabrał p. Marian Wojtas. W czasie apelu zostały wręczone specjalnie wydane z okazji jubileuszu pamiątkowe odznaczenia. Otrzymali je emerytowani dyrektorzy szkoły, wicedyrektorzy, obecna dyrekcja szkoły i nauczyciele oraz ks. kanonik Ryszard Jurak. Podczas apelu p. Teresa Marczewska przypomniała krótko historię szkoły, a p. Daniel Osiński zapoznał uczniów z symbolami państwowymi oraz sztandarem szkoły. Uroczystość uświetnili również swoimi występami recytatorzy i zespół wokalny przygotowany przez p. Urszulę Plis.

W sali teatralnej uczniowie klas VIb, VIc oraz IIe zaprezentowali spektakl poetycki według autorskiego scenariusza pani Zofii Starownik pod tytułem „Śladem Synów Pułku…”. W scenariuszu wykorzystano motywy wspomnień Synów Pułku Ziemi Lubelskiej i utwory liryczne, a także muzyczne dotyczące okresu drugiej wojny światowej. Podczas uroczystości byli z nami zaproszeni goście - przedstawiciele patrona szkoły - Synowie Pułku Ziemi Lubelskiej, ksiądz Kanonik Ryszard Jurak, Dyrekcja SP 28, emerytowani dyrektorzy i pracownicy naszej szkoły, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie klas piątych i szóstych. Strofy poetyckie recytowane były na tle dekoracji przedstawiającej leśną polanę autorstwa Barbary Sułkowskiej. Recytatorzy, przygotowani przez pp. Sylwię Budzyńską i Zofię Starownik, oddali cześć Synom Pułku - tym, którzy już odeszli na wieczną wartę i tym, którzy jeszcze z nami są. Dostojni goście zostali uhonorowani kwiatami.

Tego samego dnia uczniowie klas I – III obejrzeli inscenizację „Jak należy zachować się w szkole?” przygotowaną przez p. Halinę Lipińską oraz przedstawienie p. Alicji Sak „Najmłodsi o szkole” i spektakl odgrywany przez nauczycieli integracji: pp. Monikę Tarkowską, Ewę Pikul, Kingę Gawrońską, Elzbietę Koperdę, Renatę Nalepę, Joannę Gałat oraz Barbarę Bałdygę „Szkoła na wesoło”.

Jak co roku p. Daniel Osiński, wraz z pocztem sztandarowym, zapalił znicze na  kwaterze Synów Pułku Ziemi Lubelskiej na Majdanku.

Kulminacją obchodów była Gala Koncertowa, która odbyła się 26 listopada w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie. Koncert poprowadził znany słuchaczom Radia Lublin Paweł Typiak - absolwent SP 28. W gali udział wzięło udział wielu wykonawców. Wśród nich znalazła się grupa teatralna „Młodzi, zdolni" utworzona przez uczniów naszej szkoły a powstała w wyniku połączenia sił grupy teatralnej działającej przy szkolnym Teatrze Bez Nazwy i koła recytatorskiego „Rymowanki”. Zespół zaprezentował humorystyczny spektakl pod tytułem „Szkoła jak marzenie” przygotowany pod kierunkiem  p. Małgorzaty Piaseckiej i p. Marzeny Wróblewskiej wg ich własnego scenariusza.

Kolejnym punktem programu był koncert kapeli klezmerskiej „Di Kuzine” – z jej liderem Piotrem Wierzchowskim, absolwentem naszej szkoły. Zaprezentowana przez zespół muzyka żydowska poderwała publiczność z miejsc, a melodia „Skrzypka na dachu” skłoniła do wspólnego śpiewania. Następnie wystąpiła nasza dawna uczennica Alicja Bator wraz z akompaniującym jej gitarzystą Piotrem Krysikiem. Nastrojowe piosenki wykonane w różnych językach poruszyły wrażliwe struny słuchaczy. Zespół bębniarski „Młode Djembe” pod kierunkiem Agnieszki Kołczewskiej, a z absolwentką SP 28 Katarzyną Denis w składzie, brawurowo zaprezentował rytmy azjatycko – afrykańskie. Najmłodszy w tej grupie wykonawców absolwent naszej szkoły, Karol Suchecki, który zasłynął jako dwukrotny laureat konkursu „Diamenty Lublina”, wzruszająco zaśpiewał dwa utwory, z tego jeden w języku rosyjskim. Popis tańca nowoczesnego w wykonaniu Studia Tańca UDS z uczniem klasy VI d, Krystianem Strukiem, był widowiskowym zakończeniem gali.

Koncert, którego pomysłodawczynią i głównym organizatorem była p. Ewa Pawłowska - Pecka, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności, zarówno tej starszej, jak i młodszej. Licznie przybyli goście doskonale się bawili. Mieli też okazję podziwiać cykl obrazów Elizy Dudek Wójcickiej i Łukasza Wójcickiego (absolwentów naszej szkoły) wyeksponowany przez p. Monikę Tarkowską w foyer „Chatki Żaka”.

Szkoła otrzymała z okazji jubileuszu wiele odznaczeń i dowodów uznania: pamiątkową plakietkę „z podziękowaniem za wierność polskiej tradycji oświatowej i działalność zmierzającą do wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz stworzenie miejsca, które z sukcesem łączy cele edukacyjne i wychowawcze” od Prezydenta Miasta Lublin, dyplom uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego, dyplom od współistniejącego z SP 28 w jednym budynku Gimnazjum nr 11 z „życzeniami dalszych sukcesów w kształtowaniu młodego pokolenia”. Z rąk pani minister Bożeny Żelazowskiej, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nauczyciele i dyrektorzy szkoły otrzymali za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu medale „Pro Memoria”. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wręczył Odznakę honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”.

Uczniowie klas II i III, którzy nie uczestniczyli w Gali Koncertowej, wzięli udział w Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej zorganizowanym przez p. Mariolę Weber. Każda klasa prezentowała na scenie sali teatralnej jedną, wybraną piosenkę żołnierską. Nauczycielki świetnie przygotowały dzieci do występu. Rodzice, którzy zadbali o piękne stroje i rekwizyty, tłumnie przybyli, by oklaskiwać swoje pociechy. Po występach na ręce przedstawicieli poszczególnych klas zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Przegląd Piosenki Żołnierskiej był ważnym wydarzeniem, dużym przeżyciem oraz dobrą zabawą dla uczniów klas młodszych w dniu Święta Szkoły.

Uroczystości jubileuszowe zostały utrwalone, a powstały za sprawą p. Justyny Kozyrskiej materiał filmowy i zdjęciowy, będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz posłuży nauczycielom i uczniom jako pomoc dydaktyczna.
 
Marzanna Pogonowska
Ewa Pawłowska-PeckaZobacz całą galerię