Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Zaproszenie do konkursu

shadowREGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU
 "BEZPIECZNY W INTERNECIE"

Internetowy savoir-vivre
 
 

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie, zwana dalej „Organizatorem”.

Cele konkursu:

 1. Propagowanie treści związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży  w sieci.
 2. Popularyzowanie wiedzy na temat świadomego, wolnego od zagrożeń korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.
 3. Inspirowanie zainteresowań literackich, plastycznych.
 4. Motywowanie do rozwijania własnych zdolności.

Temat konkursu: 

INTERNETOWY SAVOIR-VIVRE -  KULTURALNE ZACHOWANIE W INTERNECIE

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych.

Forma prac konkursowych:

Nadesłane prace będą oceniane w kategoriach:

I Literacka
 1. Wiersz, opowiadanie, list.
pod uwagę będą brane: zgodność pracy z tematem, właściwe zastosowanie wybranej formy wypowiedzi, poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna, oryginalność.
 
II Plastyczna
 1. Komiks.
W „Opowieści wigilijnej” Karol Dickens ukazał losy oraz przemianę człowieka owładniętego żądzą pieniądza. Życie Ebenezera Scrooge’a ograniczało się wyłącznie do pracy i powiększania majątku. Odwiedziły go trzy duchy, które zabrały go w podróż w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Wyobraźcie sobie, że Wasz bohater jest współczesnym Scroogem, który korzystanie z Sieci stawia ponad wszystko. Przygotujcie komiks, w którym  ktoś wskaże mu, co może się stać jeśli nie będzie pamiętał o właściwym zachowaniu w Internecie.
 • prace należy wykonać w formacie A3;
 • pod uwagę będą brane: zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania, oryginalność;
 • prace wykonane na komputerze nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje; prace muszą być zapisane w formacie graficznym *.jpg; pliki należy nazwać według wzoru imie_nazwisko.jpg.
III Multimedialna

Krótki film, videoklip nt.

INTERNETOWY SAVOIR-VIVRE - KULTURALNE ZACHOWANIE W INTERNECIE

 • praca powinna odzwierciedlać realne sytuacje, z jakimi spotykają się uczniowie, pokazywać konsekwencje nieodpowiednich zachowań w sieci oraz wykształcić postawę ograniczonego zaufania do Internetu;
 • czas trwania nie powinien przekraczać 5 minut (rozszerzenia plików: avi, mpg, mpeg, mov, wmv, asf);
 • w tej kategorii mogą brać udział 2-osobowe zespoły.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
 2. Każda praca musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką pracę wykonano, nazwę szkoły, adres szkoły, tytuł pracy.
 3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, wykonaną samodzielnie pracę, wcześniej niepublikowaną, nienagradzaną w innych konkursach.
 4. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.
 5. Wszelkie pytania etc. proszę kierować do Organizatora (konkursbi@sp21.lublin.pl).
 6. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania zgłoszonych prac konkursowych.
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
 8. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
 9. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
 10. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin:

Prace należy składać do 10 kwietnia 2013 r. do p. Anny Szum lub przesyłać w wersji elektronicznej na adres email: as401@gazeta.pl
 
 
 Zobacz całą galerię