Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Szkolny Konkurs Historyczny "Powstanie Styczniowe – walka, bohaterstwo, patriotyzm"

shadow

Szkolny Konkurs Historyczny "Powstanie Styczniowe – walka, bohaterstwo, patriotyzm"
REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
O POWSTANIU STYCZNIOWYM 1863 - 1864
 
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat "Powstanie Styczniowe - walka, bohaterstwo, patriotyzm”
 
Cele konkursu:

 1. Upamiętnienie 150 rocznicy Powstania Styczniowego - pogłębienie wiedzy historycznej.
 2. Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o polskich zrywach niepodległościowych w okresie zaborów.
 3. Budzenie zainteresowania przeszłością i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.
 4. Wzbogacanie form współpracy nauczycieli z uczniami zdolnymi.
 5. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
 
Udział w konkursie:
 • konkurs skierowany jest do uczniów klas V – VI  Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie;
 • uczniowie mogą pracować indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych;
 • prezentacja powinna być wykonana w programie Power Point , maksymalny czas prezentacji to 5 minut;
 • prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie PowerPoint (z rozszerzeniem *.ppt), jak również jako prezentacja (z rozszerzeniem *.pps)
 • jako nazwę pliku należy wpisać słowa: powstanie styczniowe - 150 rocznica .
 • prezentację należy zapisać na płycie CD lub DVD i specjalnym cienkopisem do płyt opisać według wzoru: tytuł prezentacji, imię/-ona i nazwisko/-a autora/ów, klasa (podobne informacje powinny być zawarte w slajdzie tytułowym, a na slajdzie końcowym należy umieścić bibliografię i źródła pozyskanych informacji).
Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.
Jury konkursu tworzą: p. M. Pogonowska, p. D. Osiński.
Płytę z prezentacją należy dostarczyć do dnia 21 stycznia 2013r. do p. Daniela Osińskiego
 
Kryteria oceny:
 • zgodność z tematem,
 • poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji,
 • przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji,
 • adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści,
 • innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu,
 • ogólne wrażenie estetyczne.
 
Nagrody:
 
Laureaci najlepszych prac zostaną nagrodzeni cząstkową oceną celującą z historii.
Oficjalne ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się pod koniec stycznia 2013r. , wtedy również najlepsza praca zostanie zaprezentowana na stronie internetowej naszej szkoły (www.sp28.lublin.pl).
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu finalistów zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.
 
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.Zobacz całą galerię