Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Eliminacje do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej - "Z Unią na ty"

shadow

W dniach 16-19 października odbędą się eliminacje do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej. W konkursie wezmą udział trzyosobowe zespoły z każdej z klas 4-6. Chętnych prosimy o zgłaszanie do pana Daniela Osińskiego do piątku. Wychowawcy chętnych klas 4-6 pobierają od pana Daniela Osińskiego test eliminacyjny i rozwiązują na godzinie wychowawczej. Drugi etap tego konkursu odbędzie się w dniach 22-26 października podczas Tygodnia eTwinning.

 


SZKOLNY KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ – „ Z UNIĄ NA TY”

Cele konkursu:
 • propagowanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów, w tym korzystania z różnych źródeł
 • zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy interdyscyplinarnej
 • kształcenie „młodego Europejczyka”
 • umożliwienie uczniowi zdobycia ocen celujących

Adresaci konkursu
 • uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej
 
Zagadnienia do przygotowania

 • znajomość mapy Europy (kraje, stolice)
 • znajomość flag państwowych i symboli Unii Europejskiej
 • położenie krajów Unii Europejskiej i ich warunki naturalne
 • słynne miasta, budowle
 • najważniejsze daty z historii integracji europejskiej po II wojnie światowej
 • sławne postaci (literatura, muzyka, sztuki plastyczne, historia, sport)
 • języki urzędowe państw UE i ich waluty
 • ciekawostki( w tym : potrawy, marki, produkty, tablice rejestracyjne samochodów, drużyny klubowe)
 Proponowana literatura
 • Geografia państw świata. Muza, Warszaw 1998
 • Encyklopedia multimedialna PWN :Geografia, Historia, Sztuka
 • Maciej E. Halabiński „Potrawy z różnych stron świata”. Warta, Warszawa 1973Zobacz całą galerię