Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Działania podjęte przez nauczycieli bibliotekarzy w ramach obchodów 25 rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie

shadow

Nauczyciele – bibliotekarze podjęli wiele ciekawych inicjatyw związanych z obchodami 25 rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Lublina. Pragnęliśmy zainteresować dzieci naszej szkoły różnego rodzaju publikacjami, prezentacjami, interesującymi filmami poświęconymi osobie najwybitniejszego Polaka. Stworzyć możliwość spotkania się z ludźmi, którzy z Papieżem mieli okazję zetknąć się nie tylko podczas Jego pobytu w naszym mieście, ale również w czasie cotygodniowych audiencji na placu św. Piotra w Rzymie, czy innych miejscach, które odwiedzał Ojciec Święty .
Pełniąc funkcję koordynatora pracy biblioteki szkolnej zorganizowałam:

  • wystawy tematyczne: albumów i książek w wypożyczalni biblioteki
  • gazetki poświęcone Janowi Pawłowi II
  • każdego dnia w czytelni biblioteki dzieciom z klas I - III czytałyśmy fragmenty książki Joanny Krzyżanek „O tym, jak Karolek został papieżem”
  • wyświetlałyśmy filmy pt.: „Jan Paweł II historia papieża Polaka” - dla młodszych dzieci i „Jan Paweł II w Lublinie 9 czerwca 1987 roku „– dla uczniów kl. IV-VI

Kulminacyjnym punktem realizowanych przez nas przedsięwzięć były spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy przed 25 laty uczestniczyli w uroczystościach na terenie Lublina (zarówno w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jak i podczas mszy św. celebrowanej w kościele Świętej Rodziny na Czubach). Nasi goście przybliżyli uczniom klas: Vb,  VIc, VId i VIe sylwetkę papieża Polaka, opowiedzieli o niezwykłych spotkaniach i niezapomnianych przeżyciach związanych z Janem Pawłem II.

Jednym z nich był pan redaktor Cezary Ritter, który od ponad 25 lat jest pracownikiem a obecnie sekretarzem Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pełniący także funkcję redaktora kwartalnika „Etos”. Pan Ritter jest absolwentem socjologii KUL, stypendystą uczelni we Włoszech i Liechtensteinie. Wykładał m.in. w Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym w Paryżu. Jest autorem i wydawcą licznych publikacji poświęconych życiu i nauczaniu Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Wielokrotnie spotykał Ojca Św. m.in. w Castel Gandolfo w roku 1997 uczestniczył w seminarium etycznym, podczas którego w obecności Ojca Św. wygłosił referat poświęcony filozofii miłości Karola Wojtyły.

Drugi gość, który odwiedził naszą szkołę to kanonik honorowy Kapituły Lubelskiej, absolwent muzykologii i magister teologii KUL ksiądz Stanisław Duma. Ksiądz Duma w latach 1992 - 2006 pełnił funkcję dyrygenta chóru Seminarium Duchownego w Lublinie a od 1999 roku jest proboszczem lubelskiej parafii pw. św. Ojca Pio. Jako członek Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kilkakrotnie miał zaszczyt śpiewać dla Ojca Świętego m.in.:w czasie uroczystej pasterki w Bazylice św. Piotra na Watykanie, wystąpił również z koncertem muzyki chóralnej w sali Klementyńskiej.

Jak już wspomniałam zarówno pan Cezary Ritter, jak i ksiądz Stanisław Duma uczestniczyli we mszy św. celebrowanej przez Jana Pawła II 9 czerwca 1987 roku w Kościele Św. Rodziny na Czubach. Podczas swoich spotkań w sposób szczególny opisywali III pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski i pobyt papieża Polaka w Lublinie, demonstrując zebranym uczniom historyczne już dziś zdjęcia i osobiste pamiątki.

Jestem pewna, że bogata i zróżnicowana oferta działań dydaktycznych związanych z 25 rocznicą pobytu Ojca św. w Lublinie podjęta przez nauczycieli bibliotekarzy naszej szkoły przybliżyła uczniom sylwetkę Ojca św. , zostawiając w ich pamięci trwały ślad.

Ewa Pawłowska - Pecka
 Zobacz całą galerię