Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

"Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły"

shadow

Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym dla szkół podstawowych:

"Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły"

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego: "Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły".
Celem tej kampanii edukacyjnej jest zmiana postaw społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków zwierząt. Ważne jest pogłębienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na świat przyrody oraz zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt trzymane w warunkach domowych.

Dowiedz się więcej:www.wwf.pl

Wejdź na www.misjaleonkameleon.wwf.plZobacz całą galerię