Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Wizyta Świętego Mikołaja w grupie "0" oraz wśród uczniów klas I-VI