Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Apel o Sztandarze

shadow

25 listopada z okazji Święta Szkoły uczniowie klas IV uczestniczyli w uroczystym Apelu o Sztandarze. Wśród obecnych na uroczystości pojawiła się wnuczka zamordowanego w Katyniu porucznika Adama Drzymulskiego pani Wiesława Kłębukowska, obecni byli Synowie Pułku patroni naszej szkoły – panowie Stanisław Małecki oraz pan Marian Wojtas. Uczniowie  zapoznali się z historią naszej szkoły i jej symbolami. Dowiedzieli się o pochodzeniu i znaczeniu symboli naszego państwa a także wysłuchali wystąpienia przedstawiciela patrona szkoły Syna Pułku - pana Mariana Wojtasa. Wspólnie zaśpiewali hymn szkoły. Uroczystość została przygotowana przez p. Iwonę Sidor i p. Daniela Osińskiego oraz p. Urszulę Plis na czele chóru szkolnego, który uświetnił apel wspaniałymi żołnierskimi pieśniami. Pan M. Wojtas przekazał do szkolnej biblioteki własnoręcznie napisaną książkę – „Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich” opowiadającą o walkach polskich żołnierzy z okupantem w czasie II wojny światowej. Apel okazał się ciekawą lekcją historii dla jego uczestników.Zobacz całą galerię