Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

XXV Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 –1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

shadow

Decyzja Komitetu Organizacyjnego XXV Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 –1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2019/2020. Na podstawie §11d. 1. i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, na wniosek Komitetu Organizacyjnego Konkursu, Ogólnopolski Koordynator Konkursu –Mazowiecki Kurator Oświaty zaakceptował następujące zmiany w Regulaminie:
1. III etap –wojewódzki, organizowany przez kuratorów oświaty, który miał być przeprowadzony17 marca 2020 r. –zostaje odwołany.
2. Wszyscy uczniowie, którzy w II etapie–rejonowym organizowanym przez kuratorów oświaty uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia i zostali zakwalifikowani do III etapu –wojewódzkiego, uzyskują wyjątkowo uprawnienia laureata. W wyniku tej decyzji dwaj uczniowie naszej Szkoły zostali laureatami konkursu. Są to: Hubert Opolski z kl. VII C oraz Jakub Ahmed Amin Fahmi z kl. VIII E. Serdeczne gratulacje !!!

 
informację przygotował pan Daniel OsińskiZobacz całą galerię