Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy Rodzica /Opiekuna