Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

shadow

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek pod nazwą - Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania oraz bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji a także zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W naszej szkole co roku poprzez różne inicjatywy włączamy się w te obchody. Zapraszamy przyjaciół książki i biblioteki do wspólnego świętowania!
Prezentacja została wykonana w programie www.genial.ly
ZAJRZYJ TUTAJ
 Zobacz całą galerię