Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

III MIĘDZYSZKOLNA KONFERENCJA z cyklu Innowacyjna edukacja „Kreatywność i samorządność uczniów”

shadow

Dnia 28 lutego 2020 r w Szkole Podstawowej nr 30 odbyła się III międzyszkolna konferencja „Kreatywność i samorządność uczniów” z cyklu Innowacyjna edukacja.  Dyrekcja, nauczyciele oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wzięli udział w tej konferencji. W pierwszej części wysłuchaliśmy wykładu wprowadzającego – „Kształtowanie kreatywności wśród uczniów” wygłoszonego przez Panią dr Annę Siudem. „O samorządności wśród uczniów” – opowiadał Pan Marcin Bubicz, Radny Miasta Lublin. W drugiej części prezentowana była giełda innowacyjnych działań nauczycieli z lubelskich szkół. Była to doskonała okazja aby podzielić się swoim warsztatem pracy, zaprezentować innowacyjne i twórcze działania oraz podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym. Pani Małgorzata Piasecka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej naszej szkoły poprowadziła warsztat pt. „Login” Książka” i opowiedziała zainteresowanym o swojej innowacji pedagogicznej. Kolejnym punktem programu konferencji były warsztaty z udziałem przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz opiekunów prowadzonych metodą World Cafe „Myśl kreatywnie, działaj aktywnie- SAMoRZĄDŹ”. Konferencja zakończyła się debatą podsumowującą warsztaty pt. „Po czym poznać dobre działanie Samorządów Uczniowskich”. Poprzez prezentację swoich działań dzielimy się swoim doświadczeniem, promujemy innowacyjne formy pracy i rozwijamy swoją kreatywność. Już za rok kolejna taka okazja, aby pokazać swoją innowacyjną edukację. Zachęcamy i zapraszamy do twórczego, kreatywnego działania na rzecz edukacji.
 
Informację przygotowała:
 Barbara Bałdyga


 Zobacz całą galerię