Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Erasmus+ Log in Nature konkurs "Dzikie zwierzęta w mieście"

shadow

Zapraszamy  wszystkich uczniów  do udziału w konkursie „DZIKIE ZWIERZĘTA W MIEŚCIE”
Zadaniem uczniów jest zapoznanie się podczas przerw z treścią artykułów wyeksponowanych na szkolnych korytarzach. Na podstawie treści artykułów uczniowie wykonują zadania konkursowe wpisując rozwiązania na przygotowanych przez nauczycieli kartach pracy.
Etapy konkursu
I- listopad  2019 r. – ogłoszenie konkursu poprzez udostępnienie regulaminu na szkolnej stronie internetowej
II- 24-28 lutego 2020 r. - opublikowanie artykułów dotyczących DZIKICH ZWIERZĄT W MIEŚCIE poprzez udostępnienie ich uczniom na szkolnych korytarzach
III- 2-6 marca 2020 r. – rozgrywanie rywalizacji konkursowej
IV- 9-13 marca 2020- sprawdzanie prac konkursowych
V- 18 marca 2020 r. hol, duża przerwa, ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste przyznanie miejsc i nagród w konkursie,  wręczenie nagród

 Zobacz całą galerię