Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

O projekcie Pierwsze uczniowskie doświadczenia

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Głównym celem projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.

Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnieni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

1. językowej (język ojczysty i obcy),
2. matematyczno - przyrodniczej,
3. artystycznej i ruchowej,
4. komunikacyjno - informacyjnej,
5. społecznej (intra i interpersonalnej).

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na stronie
www.pierwszaki.euZobacz całą galerię