Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

#DzieciUcząRodziców
Lekcja 4 "Ekologia i ochrona środowiska"

shadow

W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzieci uczą rodziców” uczniowie klas I-III i oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w lekcji "Ekologia i ochrona środowiska". 
Ekologia – nauka, która bada i analizuje zależności zachodzące w świecie przyrody – wśród organizmów żywych i w otaczającym je świecie. Określenie „ekologia” stanowi połączenie greckich „oikos” i „logia”, gdzie „oikos” oznacza „dom”, a „logia” – „naukę”. Patrząc przez pryzmat tej etymologii możemy traktować omawianą dziedzinę jako naukę o domu, przy czym dom oznacza tutaj środowisko, które dane organizmy żywe zamieszkują, gdzie się rozwijają oraz ewoluują,

Jak dbać o środowisko?
 • Sadzenie drzew przynosi wiele korzyści. Drzewa oczyszczają powietrze z różnych toksyn, są domem wielu zwierząt, chronią przed hałasem, wpływają na poprawę stanu zdrowia. Tereny leśne są doskonałym miejscem wypoczynku.
 • Segregacja odpadów jest niezwykle ważna. Dzięki niej możemy ponownie wykorzystać wiele surowców wtórnych. Segregacja odpadów pozwala na ich przetwarzanie – poddawane są recyklingowi, czyli odzyskowi zawartych w nich cennych surowców. Ze zużytych odpadów możliwa jest produkcja nowych przedmiotów. Zmniejsza to zanieczyszczenie naszej planety śmieciami.
 • Z zasobów wody korzystamy każdego dnia. Warto zadbać o jej oszczędzanie. Myj zęby przy zakręconym kranie, bierz szybki prysznic zamiast napełniać całą wannę wodą, unikaj zbędnego spłukiwania toalety – chusteczki wyrzucaj do kosza.
 • Podróżowanie samochodem jest bardzo wygodne, lecz spaliny, które wydobywają się z rury wydechowej, są szkodliwe dla ludzi, zwierząt i roślin. Alternatywą są samochody hybrydowe i elektryczne. Latem korzystaj z roweru i hulajnogi.
  Korzystają na tym środowisko i Twoje zdrowie!
Co kryje się za słowem „recycling”?
Recykling – to system czynności i procesów, zmierzający do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w maksymalnym stopniu.

Jak poprawnie segregować odpady? 
Pojemnik niebieski – papier
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
Pojemnik żółty – plastiki i metale
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
Pojemnik zielony – szkło
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Pojemnik brązowy – odpady biodegradowalne 
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
Pojemnik szary – odpady zmieszane
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych

O smogu – naszym wrogu!
Niska emisja to przenikanie do powietrza szkodliwych pyłów i gazów. Powstają one w wyniku spalania złej jakości węgla, a także śmieci i nieodpowiednich materiałów wrzucanych do domowych kotłów. Transport samochodowy, przemysłowy i rolniczy również przyczynia się do tworzenia zjawiska niskiej emisji, co w konsekwencji tworzy chmurę smogu.
Smog jest zanieczyszczoną chmurą, która unosi się nad miastami i wsiami. Tworzą ją pyły, gazy, spaliny samochodowe, dymy wydobywające się z kominów fabryk i domów. Smog lubi bezwietrzną i wilgotną pogodę, najczęściej atakuje tereny położone w dolinach.
Smok – ogromne stworzenie.
Smog – toksyczne skażenie. Możesz sprawdzać poziom zanieczyszczenia powietrza mierzony w stacjach monitoringu powietrza na danym obszarze. W tym celu poszukaj odpowiednich stron internetowych. Zapytaj rodziców o zgodę.
Pyły tworzące chmurę smogu są niekorzystne dla naszego organizmu. Jak chronić się przed smogiem?

ZAPAMIĘTAJ
 • Staraj się oddychać nosem lub noś maskę antysmogową
 • Przestrzegaj zaleceń i ograniczeń wynikających z ogłaszanych alarmów smogowych
 • Często myj dłonie i twarz
 • Pielęgnuj rośliny w domu i na podwórku – oczyszczają powietrze!
 • Unikaj ruchliwych ulic i wdychania spalin.
Koordynatorzy
 Zobacz całą galerię