Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe – komiks

shadow

Regulamin szkolnego konkursu
Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe – komiks
Zapraszamy uczniów klas 0-III do udziału w szkolnym konkursie na komiks rysunkowy nawiązujący tematycznie do bezpiecznych i zdrowych ferii zimowych.
Komiks - opowiadanie utworzone przez połączenie kilku lub więcej obrazków składających się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach).

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
ul. Radości 13, 20 - 530 Lublin
poczta@sp28.lublin.eu, tel. 81 533 92 72
Adresat konkursu: uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Czas trwania konkursu: 9.01.2020 r.- 31.01.2020 r.

Cele konkursu:
 1. Propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych, wzrost świadomości i wiedzy o zagrożeniach.
 2. Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, sprzyjających aktywności fizycznej i kształtowaniu zdrowego stylu życia.
 3. Rozwijanie kreatywności, wyobraźni plastycznej, wrażliwości artystycznej uczniów w zakresie tworzenia.
 4. Wdrażanie do systematyczności, samodzielności i wytrwałości.
Regulamin konkursu:
 • Każdy uczestnik zgłasza do konkursu jedną pracę.
 • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
 • Prace mają być wykonane kredkami ołówkowymi, w formacie A4, według wzoru (załącznik).
 • Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest zaprojektowaniem komiksu (orientacja strony pozioma), scenki historyjki na temat bezpiecznego wypoczynku w czasie ferii zimowych.
 • Pracę należy opisać wg podanego wzoru:
  Imię i nazwisko uczestnika, klasa
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik).
 • Prace należy dostarczyć do dnia 31.01.2020 r. do
 • Anny Iwanickiej sala 43,
 • Małgorzaty Smagowskiej sala 40,
 • Doroty Majcherskiej sala 33,
 • Beaty Wilkołaskiej sala 4, mała szkoła,
 • Zwycięzców wyłoni komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 • Prace zgłoszone do konkursu nie będą oddawane autorom.
Kryteria oceny:
 • zgodność pracy z tematem przewodnim,
 • jakość i technika wykonania,
 • oryginalność, pomysłowość, kreatywność,
 • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna
Organizatorzy konkursu przyznają nagrody główne i wyróżnienia.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni na stronie organizatora konkursu do dnia 07.02.2020 r.
Organizator przewiduje pokonkursową wystawę nagrodzonych prac oraz ich publikację na stronie szkoły.
Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
Organizatorzy


Załączniki do pobrania



Zobacz całą galerię