Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

„Dzieci programują – ogólnopolski projekt edukacyjny” Zadanie 1 – Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do wydawania poleceń

shadow

„Dzieci programują – ogólnopolski projekt edukacyjny”
Zadanie 1 – Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do wydawania poleceń
Pierwsze zadanie dotyczyło wprowadzenia do wydawania poleceń i  wymagało wykonania kilku ćwiczeń tematycznych celem wyjaśniania dzieciom, czym jest polecenie (instrukcja) i jak ważne jest dokładne wykonanie danego polecenia. Ćwiczenia mają charakter zabaw ruchowych z całą grupą dzieci, które wykonywane są na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej. Programy komputerowe muszą być bardzo precyzyjne, maszyny nie domyślą się, o co nam chodzi. Zrobią tylko to, co im powiemy, dlatego powinniśmy wydawać polece­nia krok po kroku. Nie możemy pominąć żadnego etapu tworzenia programu, w prze­ciwnym razie nie zadziała on prawidłowo. Zanim przejdziemy do ćwiczeń przygotowujących dzieci do podjęcia nauki programowania (zarówno na małej, jak i na dużej planszy), powinniśmy zacząć od zabaw ruchowych.
Rodzaje poleceń i jak zacząć
Przy wprowadzaniu poleceń zalecane jest, aby dzieci siedziały jedno obok drugiego w szeregu lub półkolu – żeby mogły patrzeć w tę samą stronę. Rodzaje wydawanych przez nas poleceń zależą od grupy wiekowej oraz poziomu rozwoju dzieci, z którymi pracujemy. Podczas ćwiczeń musimy wziąć pod uwagę w szczególności rozwój orienta­cji przestrzennej, a także to, czy i kiedy nasi podopieczni zaczną rozróżniać stronę lewą i stronę prawą oraz wyznaczać ją od własnej osoby. Następnie – moment osiągnięcia przez nich umiejęt­ności wyznaczania kierunków z perspektywy drugiej osoby, w przypadku propono­wanych aktywności – z punktu widzenia pionka. Jest to jedna z końcowych faz rozwoju orientacji przestrzennej u dzieci, a tym samym dla nas moment, kiedy podczas two­rzenia programów mogą zostać wprowadzone obroty.
Dzieci oddziałów 0 jak i uczniowie klas 2 i 3 naszej szkoły wykonały ćwiczenia – „Chodzenie pod dyktando”, „ Przejdź po ścieżce”, „Dojdź do piłki”; „Omiń przeszkody”, „Od punktu do punktu”, „Piłeczkobranie”.
Dzieci dobrze się bawiły, a przy tym do programowania się przyuczyły.
Koordynator projektu:
Barbara Bałdyga
 


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię