Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

„A lato było piękne tego roku” – 1939-2019 – 80 rocznica wybuchu II wojny światowej

shadow

Wrzesień 2019 roku był to miesiąc szczególny. Obchodziliśmy w tym roku 80 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, która zapoczątkowała wybuch II wojny światowej, a także rocznicę napaści ZSRR z 17 września. Nauczyciele historii wraz nauczycielami plastyki włączyli się w projekt, który młodzieży naszej szkoły miał przybliżyć tematykę pierwszych dni, tygodni II wojny światowej na ziemiach polskich, przybliżając zarazem losy Lublina w pierwszych dniach wojny.

Plan działań projektu został skonstruowany następująco:
  1. Klasy IV, V, VI, VII – na lekcjach plastyki wykonanie prac plastycznych związanych z tematem;
  2. Klasy VIII – wykonanie prezentacji, referatów, plakatów „Wspomnienia mojej rodziny z czasów II wojny światowej” lub „Lublin w pierwszych dniach wojny”;
  3. Klasy IV – lekcja historii na temat II wojny światowej;
  4. Udział uczniów w biegu historycznym 4 Mila Pamięci Komunizmu (21 września);
  5. Klasy V, VI, VII, VIII – uczestnictwo w prelekcji p. Jolanty Laskowskiej „Wybuch II wojny światowej w pamięci świadków” (26 września)
  6. Klasy VIII – wyjście do Państwowego Muzeum na Majdanku z wychowawcami klas (październik, listopad);
  7. Zachęcenie uczniów do obejrzenia wystawy, która znajdowała się na Placu Litewskim „Lublin w pierwszych dniach wojny”.
Uczniowie na lekcjach plastyki w drugim i trzecim tygodniu września wykonali wspaniałe „dzieła sztuki”, obrazujące II wojnę światową, które zostały wystawione w holu szkolnym. Natomiast ósmoklasiści przygotowali prezentacje multimedialne o losach Lublina w czasie wrześniowych bombardowań i walk 1939 roku. Młodszym uczniom klas IV przybliżona została tematyka walk oddziałów polskich w czasie wojny obronnej. Ważnym punktem projektu był udział uczniów, rodziców i nauczycieli w biegu MILA PAMIĘCI OFIAR KOMUNIZMU upamiętniającym napaść ZSRS na Polskę oraz 170 milionów ofiar ustroju komunistycznego. W dniu 26 września na małej sali gimnastycznej uczniowie klas V–VIII wzięli udział w prelekcji dotyczącej wydarzeń września 1939 r. Temat wojny obronnej i losów Lublina przedstawił p. Daniel Osiński. Następnie nasz gość p. Jolanta Laskowska kierownik Działu Edukacji w Państwowym Muzeum na Majdanku, przekazała relacje uczestników wydarzeń sprzed 80 lat, które po wojnie zostały zapisane i przechowane w zbiorach naszego lubelskiego muzeum. Swoje wystąpienie zakończyła fragmentem wiersza p. Wisławy Szymborskiej:

„Dwadzieścia siedem kości
trzydzieści pięć mięśni,
około dwóch tysięcy komórek nerwowych
w każdej opuszce naszych pięciu palców.
To zupełnie wystarczy,
żeby napisać „Mein Kampf”
albo „Chatkę Puchatka.”

To ważne przesłanie, które znamionuje jak wiele zależy od postawy człowieka. Każdy z nas podejmuje decyzje, ważne kroki, które decydują nie tylko o naszym życiu, ale całego społeczeństwa. W miesiącu październiku i listopadzie w ramach podjętych działań uczniowie klas VIII zwiedzą obóz koncentracyjny na Majdanku i wezmą udział w warsztatach przybliżających los więźniów obozu w czasie trwania II wojny światowej. Wybuch wojny „był przerażającą tragedią” - dla każdego myślącego człowieka, było to wydarzenie o nieprawdopodobnych konsekwencjach dla dziejów Polski, Europy i świata. Słowa „pamięć i przestroga” niech będą dla nas wszystkich bardzo ważne. Pamiętamy, żeby nigdy już nie doszło do takich wydarzeń, cierpienia, bestialstwa – to od nas zależy los całej ludzkości.

 
informację przygotował Daniel OsińskiZobacz całą galerię