Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Szkolny konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów klas 5-8

shadow

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ Z OKAZJI  101 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszamy uczniów klas V – VIII Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie do udziału w konkursie organizowanym z okazji 101 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

Celem konkursu jest:
 • wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 101. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich

Przebieg konkursu:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII
 • uczniowie przygotowują prezentację multimedialną w programie Microsoft PowerPoint składającą się z 10 slajdów na temat: ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI TO ŚWIĘTO RADOŚCI

Czas trwania konkursu:
 • przyjmowanie prac: do 5 listopada 2019 roku

Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • złożenie pracy spełniającej kryteria określone w regulaminie konkursu w terminie do 5 listopada 2019 roku
 • wykonane prace z nazwą pliku:  imię, nazwisko, klasa autora należy złożyć do swoich nauczycieli informatyki  

Prezentacja powinna spełniać następujące kryteria:
 • zostać wykonana w programie Microsoft PowerPoint
 • składać się z 10 slajdów
 • zawierać treści zgodne z tematem
 • zostać wykonana przez jednego ucznia
 • zawierać informacje o autorze (imię, nazwisko, klasa)
 • zawierać netografię
Komisja konkursowa (nauczyciele informatyki) oceni prezentacje biorąc pod uwagę:
 • wartość merytoryczną
 • sposób zaprezentowania tematu
 • stronę artystyczną
 • jakość techniczną
 • oryginalność
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni ocenami celującymi z informatyki, a ich prezentacje zostaną przedstawione społeczności szkolnej podczas obchodów Święta Niepodległości.

Organizatorzy: Zespół nauczycieli informatyki


 Zobacz całą galerię