Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Stypendium szkolne

shadow

Stypendium szkolne

Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł netto mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

oraz u pedagogów szkolnych. Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole u pedagoga (pokój nr 113 lub 114) w terminie do 10 września 2019 roku.
 

informację przygotowała pani Beata ZgnilecZobacz całą galerię