Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Pożegnanie klas ósmych

shadow

Uroczystość pożegnania ósmoklasistów odbyła się 18 czerwca 2019 roku. Wydarzenie szczególne, ponieważ dotyczyło pierwszego rocznika ósmoklasistów w zreformowanej szkole. Miało ono charakter poważny, ale nie zabrakło akcentów humorystycznych. Pożegnanie ósmoklasistów zostało przygotowane w formie koncertu prowadzonego przez dwójkę uczniów reprezentujących ósmoklasistów: Julię Dziwinę i Kamila Szymczyka. Nad przygotowaniem i przebiegiem uroczystości czuwała p. Anna Doroszewska. Najpierw rozbrzmiały dźwięki Mazurka Dąbrowskiego, następnie wypowiedziano wiele wzruszających słów podziękowania i pożegnania w imieniu p. Marka Błaszczaka - dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli rodziców, uczniów młodszych klas i ósmoklasistów. Ważnym momentem w przebiegu uroczystości stało się ślubowanie absolwentów. Obdarowani wiązankami kwiatów przez młodsze koleżanki i młodszych kolegów ósmoklasiści i wychowawcy  klas ósmych nie kryli łez wzruszenia.  Ósmoklasistów w imieniu młodszych klas pożegnała uczennica klasy 5c Julia Milewska. Niepowtarzalność a zarazem osobistość chwili pożegnania ósmoklasistów ze szkołą, w której spędzili wiele laty swojego życia, wyraził Igor Krzywicki swoim śpiewem i swoją grą. Punktem na pewno istotnym w przebiegu uroczystości stała się prezentacja osiągnięć ósmoklasistów. Wicedyrektor p. Zofia Starownik zaprezentowała bardzo bogaty dorobek sukcesów w nauce i osiągnięć sportowych ósmoklasistów. Na szczególną uwagę zasługuje zdobywca Pucharu Wybitnego Ucznia SP 28 Mikołaj Kuna – wielokrotny laureat konkursów przedmiotowych. To właśnie liczni laureaci konkursów przedmiotowych i tematycznych zapracowali na sukces szkoły nazywanej w środowisku „Szkołą sukcesu uczniów zdolnych”. Elementem zamykającym stała się scenka z codziennego życia szkolnego ósmoklasistów. Świetnie podpatrzone realia szkolnej rzeczywistości w ujęciu humorystycznym posłużyły podkreśleniu najważniejszych cech biografii ósmoklasisty.
Patos i humor to główne wyznaczniki uroczystości pożegnania klas ósmych, wpisującej się w sposób istotny w tradycję Szkoły Podstawowej nr 28 w Lubinie.

 Zobacz całą galerię