Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Inspiracje 2019

shadow

Podczas tegorocznych Inspiracji 2019 w Warszawie 27 i 28 czerwca spotkaliśmy się z aktywnymi nauczycielami, konsultantami, kuratorami, nauczycielami akademickimi, dyrektorami szkół, edukatorami z organizacji pozarządowych oraz innowatorami. Wysłuchaliśmy ponad 30 różnych pomysłów, innowacji, rozwiązań podpowiadających nam co w codziennej rzeczywistości się sprawdza lub nie. Było to niepowtarzalne spotkanie ludzi z pasją, eduzmieniaczy i superbelfrów, którzy nie tylko myślą jak poprawić edukację w Polsce, ale faktycznie to codziennie czynią. Konferencja miała charakter szkoleniowy, ale mogliśmy się uczyć od siebie nawzajem, rozmawiać, „podkradać’ pomysły, a teraz próbować je stosować w naszej szkole.
Tegoroczne wystąpienia i dyskusje koncentrowały się na działaniach, które wykorzystują mądrze nowoczesną technologię i technikę w edukacji i wychowaniu (w kontekście  STEAM i nauczaniu hybrydowym), różnych metodach i technikach uczenia się, jak również działaniach projektowych, które rozwijają nie tylko kompetencje kluczowe, ale i  kompetencje społeczne, tak mocno akcentowane w raportach dotyczących kształcenia dla społeczeństwa wiedzy.
Podkreślano, że polska edukacja może być skutecznie poprawiana i modernizowana dzięki oddolnym inicjatywom, które rodzą się w szkole lub obok niej, a które są realizowane przez nauczycieli i edukatorów. Nasza szkoła może być coraz lepsza TYLKO dzięki zaangażowaniu i współpracy społeczności szkolnej - nauczycieli, dyrektorów, rodziców i uczniów – a nie dzięki odgórnym nakazom i wytycznym.
Teraz czas na wakacje i na dojrzewanie wszystkich pomysłów i inspiracji które dzięki konferencji zakiełkowały w naszych głowach.

 Zobacz całą galerię