Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Zakończenie pierwszego roku projektu językowego Erasmus + „Creation and Motivation”

shadow

Zakończenie pierwszego roku projektu językowego Erasmus + „Creation and Motivation”

   Dnia 10 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie pierwszego roku projektu językowego pod nazwą   „Creation and Motivation”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie oraz nauczyciele biorący udział w projekcie:  pani Joanna Filipowicz- Adamowicz, Agnieszka  Goliszek, Agnieszka Adamczyk, Violetta Winiarczyk, Małgorzata Kącka , Beata Zgnilec, Katarzyna Łukowska jak  również gość specjalny   Jerome Washington - native speaker, który prowadził zajęcia i konwersacje  z języka angielskiego w tym roku. Rozdano pamiątkowe dyplomy za  aktywność w projekcie a na uczestników czekał słodki poczęstunek w podziękowaniu za całoroczną pracę.
informację przygotowała Katarzyna Łukowska

 The final Erasmus + meeting  of the first year of the  language  project "Creation and Motivation"

    On June 10th the final Erasmus+ meeting of the first year of the language project called "Creation and Motivation" took place. The meeting was attended by students and teachers participating in the project:  Joanna Filipowicz-Adamowicz, Agnieszka Goliszek, Agnieszka Adamczyk, Violetta Winiarczyk, Małgorzata Kącka, Beata Zgnilec, Katarzyna Łukowska as well as a special guest Jerome Washington - native speaker who conducted classes and conversations with English this year. Commemorative diplomas for activity in the project were distributed and the participants were given a sweet treat in gratitude for all-year work.
 Zobacz całą galerię