Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Konkurs na projekt ulotki na temat „Segreguj odpady”

shadow

Regulamin konkursu
dla Szkolnych Kół LOP na projekt ulotki na temat:

„SEGREGUJ ODPADY”.

§1
Organizator konkursu

 • Konkurs organizowany jest przez Zarząd Okręgu LOP w Lublinie.

§2
Cele konkursu:

 • zwiększenie świadomości proekologicznej wśród społeczności danej gminy, ze szczególnym zwróceniem uwagi mieszkańców na konieczność segregacji odpadów oraz korzyści z tego wynikających,
 • zachęcenie mieszkańców do zmiany swojej dotychczasowej deklaracji
  i zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 • poszerzenie wiedzy na temat segregacji odpadów,
 • promowanie pozytywnych, proekologicznych zachowań i upowszechnianie dobrych praktyk służących ochronie środowiska,
 • prowadzenie działań edukacyjnych odnośnie prawidłowego gospodarowania
  i selektywnego zbierania odpadów komunalnych w atrakcyjnej formie poprzez konkurs,
 • promowanie pracy zespołowej i działań w grupie.

§3
Uczestnicy konkursu

 • Konkurs jest skierowany do Szkolnych Kół LOP na terenie województwa lubelskiego.

§4
Zasady udziału w konkursie

 • Konkurs ma charakter zespołowy.
 • Technika wykonania - dowolna.
 • Format- ulotka w formacie A4, składana na trzy części.
 • Ulotka powinna zawierać tekst oraz obrazki.
 • Szkolne Koło LOP może złożyć tylko jedną pracę.
 • Treści zawarte w ulotce mają być spójne z tematyką konkursu.
 • Prace nie spełniające wymogów formalnych nie wezmą udziału w konkursie.
 • Do ulotki należy dołączyć kartę zgłoszenia do konkursu „Segreguj odpady”, pobraną ze strony http://lop.pvv.pl.
 • Ulotki należy dostarczyć osobiście lub droga pocztową do Zarządu Okręgu LOP na adres: ul. Jana Długosza 10A, 20-054 Lublin do 30 kwietnia 2019 roku.
 • Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
 • Organizator nie odsyła zgłoszonych prac.

§5

Kryteria oceny prac

 • Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie organizatora http://lop.pvv.pl do dnia 15 maja 2019 roku.
 • Prace  oceniane będą w skali 15 punktowej:
  • 0-5 pkt – zgodność pracy z tematyką konkursu,
  • 0-5 pkt – estetyka wykonania,
  • 0-5 pkt – inwencje i pomysłowość.

icon FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - „Segreguj odpady” 2019 (67.98 kB)
icon Załącznik 2 - „Segreguj odpady” 2019 (73.42 kB)

 

informację przekazała pani Małgorzata KonarzewskaZobacz całą galerię