Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Zabawy teatralne w świetlicy szkolnej

shadow

Zabawy teatralne w świetlicy szkolnej
 
W ramach programu autorskiego Zabawy ze sztuką realizowanego w czasie zajęć w świetlicy szkolnej /dla klas 1- 4/wykorzystujemy  zabawy teatralne, które pozwalają na połączenie różnych typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej. W czasie zajęć ważna jest praca w zespole. Zabawy naśladowcze, tematyczne, zabawy z elementem dramy i pantomimy, improwizacja, inscenizowanie ruchem wierszy, baśni, ćwiczenia dykcji, mimiki,  ruchu scenicznego i śpiew skłaniają  do zapamiętywania, koncentrowania uwagi na określonej działalności, kulturze mówienia i zachowania się, a jednocześnie sprawiają dzieciom radość i satysfakcję. Edukacja teatralna jest jednym ze sposobów rozwijania inwencji twórczej dzieci.
 
                                                            informację przygotowała pani Małgorzata PiaseckaZobacz całą galerię