Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

Ważne informacje

Kryteria rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych

shadow

OBWIESZCZENIE 
Prezydenta Miasta Lublin 
z dnia 17 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2203) w związku z Uchwałą 
nr 681/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2017 r., poz. 1131 z dnia 17 marca 2017 r.), podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 1.  Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód:
  1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła - 4 punkty,
  2. rodzeństwo lub rodzice kandydata są absolwentami szkoły - 2 punkty,
  3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły - 3 punkty,
  4. rodzice kandydata są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gminy Lublin - 2 punkty,
  5. kandydat uczęszczał do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori i ubiega się o przyjęcie do szkoły, która prowadzi rekrutację do oddziałów kształcących metodą Marii Montessori - 12 punktów.
 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia w/w kryteriów:
  1. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje dana szkoła,
  2. oświadczenie rodziców o tym, że oni lub rodzeństwo kandydata są absolwentami szkoły,
  3. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola funkcjonującego w pobliżu danej szkoły,
  4. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu/prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Lublin,
  5. oświadczenie rodziców o uczęszczaniu kandydata do przedszkola stosującego metodę Marii Montessori.
Krzysztof Żuk
/-/ 
Prezydent Miasta Lublin

 


Załączniki do pobraniaZobacz całą galerię